Ελληνική ιστορία και προϊστορία

Ελληνική ιστορία και προϊστορία
Ελληνική ιστορία και προϊστορία

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Αλεξάνδρεια : Οι αρχαίες ελληνικές πόλεις που ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος

Το όνομα Αλεξάνδρεια είναι το όνομα που έδινε ο Μέγας Αλέξανδρος στις πόλεις τις οποίες ίδρυε ή μετονόμαζε ο ίδιος, καθώς και οι Διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου : Η πόλη αυτή αναφέρεται πρώτη, ως η σημαντικότερη όλων των πόλεων και προκειμένου να διακρίνεται από τις υπόλοιπες Αλεξάνδρειες, από την αρχαιότητα ως σήμερα, έγινε γνωστή ως Αλεξάνδρεια η εν Αιγύπτω (Alexandria ad Aegyptum - σήμερα ονομάζεται Ισκανταρίγια). Εκτός της παραπάνω αναφερομένης, Αλεξανδρείας της Αιγύπτου, το αυτό όνομα έφεραν στην αρχαιότητα πολλές άλλες πόλεις, που είτε ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος, είτε κάποιος από τους επιγόνους του, είτε ονομάσθηκαν έτσι προς τιμήν του. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι υπήρχαν στην εποχή του εβδομήκοντα (70) Αλεξάνδρειες, αλλά δεν διασώζεται σχετικός κατάλογος. Αρχαίοι συγγραφείς ή και νεώτεροι έχουν κατά καιρούς συντάξει καταλόγους με τις υπαρκτές ή δεδομένες ή αμφισβητούμενες Αλεξάνδρειες, οι οποίοι όμως κρίνονται μάλλον ως ατελείς. Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότερες πόλεις με το όνομα Αλεξάνδρεια, για τις οποίες υπάρχει ιστοριογραφία, λόγω διαχρονικής συνέχειας της πόλης από την αρχαιότητα, ή σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν τεκμηριωμένες πηγές – αναφορές ή έχουν ευρεθεί αρχαιολογικά ευρήματα σε αυτές. Ο παρακάτω κατάλογος προσπαθεί να ταξινομήσει χωρο-χρονικά τις πόλεις κατά έτος ίδρυσης και περιοχή, ακολουθώντας τα βήματα που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος και ο στρατός του, κατερχόμενος από την Μακεδονία προς την αρχαία Ινδία και από εκεί πίσω στην Βαβυλώνα:
Αλεξάνδρεια των Μαίδων ή Αλεξάνδρεια στην Θράκη ή Αλεξάνδρεια επί Θράκης Α’ ή Αλεξανδρόπολις Θράκης. Ιδρύθηκε το 340/339 π.Χ. στη Θράκη. Αλεξάνδρεια στον Μέλανα Κόλπο ή Αλεξάνδρεια η κατά τον Μέλανα Κόλπον ή Αλεξάνδρεια επί Θράκης Β’. Ιδρύθηκε το 334 π.Χ. στη Θράκη. Αλεξάνδρεια στην Τρωάδα ή Αλεξάνδρεια η Τρωάς ή Αλεξάνδρεια Τρωάδος ήΑλεξάνδρεια Τροίας. Ιδρύθηκε την άνοιξη του 334 π.Χ. Πιθανόν να ιδρύθηκε από κάποιον διάδοχο του Αλέξανδρου, κοντά στην Τροία στη Μικρά Ασία, Τουρκία. Αλεξάνδρεια στην Λάτμο, ή Αλεξάνδρεια προς τη Λάτμω της Καρίας ή Αλεξάνδρεια προς Λάτμον Καρίας ή Αλεξάνδρεια η Καρική ή Αλεξάνδρεια Καρίας, πόλη στην Καρία. Πιθανόν να χτίστηκε ως φρούριο ή στρατόπεδο το χειμώνα του 333 π.Χ. (ίσως να την ίδρυσε διάδοχος του Αλέξανδρου και να της έδωσε προς τιμήν το όνομά του), σημερινή Αλίντα, Τουρκία. Αλεξάνδρεια κατά Ισσόν ή Αλεξάνδρεια στην Ισσό ή Αλεξάνδρεια Κιλικίας ή Αλεξάνδρεια η μικρά ή Αλεξάνδρεια Κάβισσος ή Αλεξάνδρεια Καμβύσου ή Αλεξάνδρεια Καμβίωσα (Alexandria ad Issum, Alexandria Scabiosa ή Alexandria Minor. Ιδρύθηκε το 333 π.Χ. μετά την Μάχη της Ισσού, σήμερα Αλεξανδρέττα ή Ισκεντερούν στην Τουρκία. Αλεξάνδρεια Χαλυβών ή Χαλυβών ή Βέροια Συρίας. Η αρχαία πόλη της Χαλυβώνας άνθησε στην ιστορία ήδη από το 5.000 π.Χ. Στην συνέχεια γνώρισε την διαδοχική κυριαρχία της δυναστείας Υαμκάντ(Yamkad), του βασιλείου των Αμοριτών, της Ασσυριακής, της Περσικής και τέλος της Ελληνικής αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα 333 π.Χ. Στην αλεξανδρινή περίοδο είχε δομηθεί με το οικοδομικό σύστημα που ανακάλυψε ο Ιππόδαμος ο Μιλήσιος, το «Ιπποδάμειο Σύστημα». Σημερινό Χαλέπι ή Αλέπο ή Αλέππο (Aleppo) στην Συρία. Αλεξάνδρεια στην Τύρο ή Αλεξάνδρεια η εν Τύρρω, ή Αλεξάνδρεια Τυρινή, Πρόκειται για την γνωστή πόλη Τύρος, πόλη που προϋπήρχε στην Φοινίκη, στην αρχαία Συρία, χτισμένη από τους Φοίνικες και η οποία μετά την Πολιορκία της Τύρου και την κτίση της, κατοικήθηκε εκ νέου από Έλληνες έποικους και γηγενείς το 332-331 π.Χ. Εγκαταστάθηκε εκεί και μόνιμη μακεδονική φρουρά. Σήμερα είναι η πόλη Σουρ, Λίβανος. Αλεξάνδρεια στην Κύπρο ή Αλεξάνδρεια η εν Κύπρω. Την πόλη ίδρυσε πιθανόν το 331 π.Χ., στην δυτική Κύπρο, προς τιμήν του Μεγάλου Αλεξάνδρου ο Πασικράτης του Κουρίου (Κούριο ή Σόλοι Κύπρος) ή ο γιος του Νικοκλής της Πάφου, ο οποίος συνόδευε τον Μέγα Αλέξανδρο στην Ασία και ήταν ένας από τους τριηράρχους του στόλου του. Κύπρος. Αλεξάνδρεια η εν Γάζα. Ήταν μια πόλη στην περιοχή Γάζα, που εποικίστηκε από Έλληνες και γηγενείς το 331 π.Χ. Εγκαταστάθηκε και μόνιμη μακεδονική φρουρά. Σήμερα είναι στην ιστορική περιοχή Παλαιστίνη, ανάμεσα στο Κράτος της Παλαιστίνης και το Ισραήλ. Αλεξάνδρεια στην Ασσυρία ή Αλεξάνδρεια Ασσυρίας ή Αλεξάνδρεια η εν Ασσυρία ή Αλεξάνδρεια στα Άρβηλα ή Αλεξάνδρεια η εν Αρβηλίτιδι ή Αλεξάνδρεια στα Γαυγάμηλα ή Αλεξάνδρεια Ασσυρίας. Ιδρύθηκε το 331 π.Χ. μετά τη νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου ενάντια στον Περσικό στρατό που παρέθεσε ο Δαρείος. Ο Πλίνιος αναφέρει (6,13) ότι ιδρύθηκε στο πεδίο όπου έγινε η Μάχη των Γαυγαμήλων, πλησίον της Ασσυριακής πόλης Αρμπίλ στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Αλεξάνδρεια - Ηράκλεια ή Αλεξάνδρεια Μηδική ή Αλεξάνδρεια Μηδίας, γνωστότερη ως Ηράκλεια η Μηδική ή Ηράκλεια – Αχαΐς ή Αχαΐς ή Αχαΐδα. Την έκτισε ο Μέγας Αλέξανδρος το 331 π.Χ. στην Μηδία προκειμένου να τιμηθεί ο πρόγονος του ο ημίθεος Ηρακλής. Δεν αποκλείεται να ήταν κοντά στο πέρασμα των Βαγιστάνων (Bisotun). Σήμερα στο Ιράν. Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ή Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο ή Αλεξάνδρεια Λίβυσσα. Η γνωστή Αλεξάνδρεια στις όχθες του Νείλου. Η τοποθεσία της επιλέχτηκε τον Ιανουάριο του 330 π.Χ. Η πόλη ιδρύθηκε στις 7 Απριλίου του 330 π.Χ. στην Αίγυπτο. Αλεξάνδρεια στην Παρθυηνή ή Αλεξάνδρεια η εν Παρθυηνή ή Αλεξανδρούπολις. Οικοδομήθηκε το 330 π. Χ, σε τοποθεσία κοντά στην σημερινή πόλη Σαχρούντ, στο βόρειο Ιράν. Αλεξάνδρεια εν Αρίοις ή Αλεξάνδρεια η Αρεία ή Αλεξάνδρεια η Αρία ή Αλεξάνδρεια η εν Αρείης ή Αλεξάνδρεια στην Αρεία ή Χεράτ ή Αρεία. Ιδρύθηκε το 330 π.Χ. μετά την πλήρη κατάκτηση της περιοχής Αρία, πλησίον της παλαιότερης πόλης Αρτακοάνα ή Αρτακόανα ή Αρτικαύδνα, στη θέση της σημερινής πόλης Χεράτ, στο Αφγανιστάν. Αλεξάνδρεια στην Γεδρωσία ή Αλεξάνδρεια η εν Γεδρώσους. Ιδρύθηκε το 330 π.Χ, όταν ο Αλέξανδρος πέρασε με την στρατιά του στην Γεδρωσία. Αλεξάνδρεια Προφθασία ή Αλεξάνδρεια η Προφθασία στην Δραγγιανή. Η πρωτεύουσα Φράδα μετονομάστηκε σε Προφθασία τον Οκτώβριο του 330 π.Χ. Σήμερα είναι η πόλη Φαράχ στο Αφγανιστάν. Αλεξάνδρεια Αραχωσίας ή Αλεξάνδρεια η εν Αραχώτοις ή Αλεξάνδρεια στην Αραχωσία ή Αλεξάνδρεια της Αραχωσίας. Ιδρύθηκε το 330 π.Χ. μετά την πλήρη κατάκτηση της Αραχωσίας. Είναι η σημερινή πόλη Κανταχάρ ή Κανδαχάρ στο Αφγανιστάν. Αλεξάνδρεια μητρόπολις Αραχωσίας ή Αλεξάνδρεια την παρά τον Αραχωτό ποταμό. Ιδρύθηκε το 330 π.Χ. στο ανατολικό άκρο της Αραχωσίας. Για την Αλεξάνδρεια αυτήν ο Ισίδωρος ο Σαρακηνός αναφέρει: «Είτα Αλεξανδρόπολις, μητρόπολις Αραχωσίας. Έστι δε Ελληνίς, και παραρρεί αυτήν ποταμός Αραχωτός». Στο Αφγανιστάν. Αλεξάνδρεια παρά τοις Αραχώτοις. Πρόκειται για διαφορετική πόλη από την Αλεξάνδρεια την παρά τον Αραχωτό ποταμό. Ο Στέφανος ο Βυζάντιος την αναφέρει ως όμορον της Ινδικής. Συνεπώς βρίσκεται προς το μέρος τηςΑραχωσίας, το οποίο από τους αρχαίους ονομαζόταν Ινδία λευκή, στο Αφγανιστάν. Αλεξάνδρεια Σακαστηνή ή Αλεξάνδρεια στην Σακαστήνη ή Αλεξάνδρεια η εν Σακαστήνη. Ιδρύθηκε το 330 π.Χ. κοντά στη Σακαστήνη. Αλεξάνδρεια υπό τον Καύκασο, Καμπούλ, στο Αφγανιστάν. Αλεξάνδρεια στον Ινδικό Καύκασο ή Αλεξάνδρεια η του Καυκάσου ή Αλεξάνδρεια η εν Παροπαμισσάδαις. Οικοδομήθηκε το 329 π.Χ στην μεσημβρινή κλιτύ του όρους Παροπαμίσου, που ονομαζόταν Ινδικός Καύκασος. Σήμερα πλησίον Μπαγκράμ ή Μπεγκράμ και Καρικάρ ή Χαρικάρ, στο Αφγανιστάν. Αλεξάνδρεια η Εσχάτη, ή Αλεξάνδρεια στον Ιαξάρτη ή Αλεξανδρέσχατα ή Εσχάτη ή Αλεξάνδρεια επί του Τανάϊδος ή Αλεξάνδρεια Τάναϊν. Ιδρύθηκε το 329 π.Χ. κατά την πρώτη εισβολή του Αλεξάνδρου στη Σογδιανή. Ο Πτολεμαίος την αποκαλεί «Αλεξάνδρεια η εσχάτη». Σήμερα η πόλη Κουτζάντ ή Χοντζέντ ή Λενιναμπάντ στην περιοχή Τασκένδη, στο Τατζικιστάν. Αλεξάνδρεια στην Μακαρήνη ή Αλεξάνδρεια η εν Μακαρηνή. Ιδρύθηκε το 329 π.Χ. Πρόκειται για την αρχαία πρωτεύουσα της Σογδιανής την πόλη που είχε το αρχαίο ελληνικό όνομα Μαρακάνδα ή Μαράκανδα ή Μακαρηνή. Ουσιαστική ανοικοδόμηση της πόλης μετά την Πολιορκία του βράχου της Σογδιανής. Σήμερα ταυτίζεται με την Σαμαρκάνδη, στο Ουζμπεκιστάν. Αλεξάνδρεια στη Βακτριανή ή Αλεξάνδρεια κατά Βάκτρα ή Αλεξάνδρεια η εν Βακτριανη ή Αλεξάνδρεια στην Βακτρία ή Βάκτρα. Η Αλεξάνδρεια κατά Βάκτρα, όπως την αποκαλεί ο Στέφανος ο Βυζάντιος ιδρύθηκε το 329 π.Χ. Την ύπαρξή της στην Βακτρία ή Βακτριανή βεβαιώνει και ο Πλίνιος. Πιθανόν να πρόκειται για την Άορνο της Βακτριανής. Κοντά στην σημερινή πόλη Καραβολάκ νότια στην σημερινή περιφέρεια του Κουντούζ. Τα Βάκτρα ή Ζαρίασπα, σήμερα ονομάζονται Μπάκτρα ή Μπαλχ ή Μπάλκ και βρίσκονται στο βόρειο Αφγανιστάν. Αλεξάνδρεια στην Σογδιανή ή Αλεξάνδρεια η Σόγδων ή Αλεξάνδρεια η εν Σογδιανή ή Αλεξάνδρεια η Σογδιανή. Άλλη μια πόλη χτισμένη στις όχθες του Ινδού ποταμού. Ιδρύθηκε την άνοιξη του 325 π.Χ. Μάλλον ήταν προσωρινό στρατόπεδο, στην Σογδιανή, σήμερα περιοχή Τουράν βόρεια του Ρόχρι. Αλεξάνδρεια η επί του Ώξου ή Αλεξάνδρεια Ωξειανή, την οποία αναφέρει ο Πτολεμαίος. Θεωρείται πιθανόν ότι είναι η σημερινή Άϊ-Χανούμ, στα σύνορα Αφγανιστάν και Ουζμπεκιστάν, ελληνιστική πόλη με αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήματα Αλεξάνδρεια η Μαργιανή ή Αλεξάνδρεια η επί του Μάργου ποταμού, ο οποίος διέρρεε τη Μαργιανή χώρα. Ιδρύθηκε το 328 π.Χ. και βρισκόταν μεταξύ των ποταμών Ώξος και Ώχος. Αναφέρεται από τον Πλίνιο. Σήμερα Μουργκάμπ, στην Όαση της Μαργιανής Μερβ, περιοχή του Τεντζέμ, στο βόρειο Τουρκμενιστάν.Αλεξάνδρεια Αριγαία ή Αλεξάνδρεια εν Αριγαία ή Αλεξάνδρεια στο Αριγαίο ή Αριγαίον. Η πόλη εποικίστηκε από γηγενείς και Μακεδόνες παλαίμαχους την άνοιξη του 326 π.Χ. Ήταν μόνιμο φρούριο. Σήμερα είναι η πόλη Ναβαγκάϊ (Nawagai), στο Πακιστάν. Αλεξάνδρεια εις Τάξιλα ή Τάξιλα ή Ταξάσιλα. Πρόκειται για μετονομασία της πόλης προς τιμή του Μεγάλου Αλεξάνδρου την άνοιξη του 326 π.Χ., όταν ο Μέγας Αλέξανδρος και ο στρατός του στρατοπέδευσαν εκεί. Σήμερα τα Τάξιλα βρίσκονται πολύ κοντά στη σύγχρονη πόλη Ραβαλπίντι στην επαρχία Παντζάμπ ή Πουντζάμπ ή Πεντζάμπ ή (Punjab), του Πακιστάν. Αλεξάνδρεια επί του Υδάσπη Α’ ή Αλεξάνδρεια η Νίκαια ή Αλεξάνδρεια Νίκαια ή Νίκαια Αλεξάνδρεια ή Αλεξάνδρεια η εν Υδάσπη Α’ ή Νίκαια Ινδίας. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος νίκησε το στρατό που διέθετε ο Πώρος στην περιοχή που διέτρεχεο ποταμός Υδάσπης έκτισε το 326 π.Χ. δύο πόλεις: Τη Νίκαια και τη Βουκεφάλαν ή Βουκεφάλα Αλεξάνδρεια. Σήμερα η πόλη Τζέλουμ ή πόλη Χαρία στο Πακιστάν. Αλεξάνδρεια επί του Υδάσπη Β’ ή Αλεξάνδρεια η Βουκέφαλος ή Βουκέφαλος Αλεξάνδρεια ή Βουκεφάλιος Αλεξάνδρεια ή Βουκεφάλια ή Βουκεφαλία ή Βουκεφάλα ή Αλεξάνδρεια η εν Υδάσπη Β’. Ιδρύθηκε το 326 π.Χ. από τον Μέγα Αλέξανδρο προς τιμή του αλόγου του, που έφερε το όνομα Βουκεφάλας, το οποίο αποβίωσε κατά τη διάρκεια μάχης στο ίδιο σημείο. Πιθανόν μια από τις πόλεις: Μόνγκ (Mong) ή Γκαρζάκ (Garjak) ή Φαλία (Phalia) στο Πακιστάν. Αλεξάνδρεια στον Ακεσίνη ή Αλεξάνδρεια η εν Ακεσίνη ή Αλεξάνδρεια επί του Ακεσίνου. Ιδρύθηκε το 326 π.Χ. από τον Ηφαιστίωνα στον παραπόταμο του Ινδού ποταμού με το όνομα Ακεσίνης στη σημερινή πόλη Βαζιραμπάντ, στο Πακιστάν. Αλεξάνδρεια επί του Ινδού ή Αλεξάνδρεια η εν Ινδώ ή Πεντοποτάμια Αλεξάνδρεια. Βρισκόταν στη συμβολή των ποταμών: Ακεσίνης και Ινδός ποταμόςκαι την ίδρυσε το 326 π.Χ. ο Φίλιππος του Μαχάτα, τον οποίο ο Αλέξανδρος διόρισε σατράπη της χώρας αυτής. Σήμερα η Πεντοποταμία ή Ουτς στο Πακιστάν. Αλεξάνδρεια στον ποταμό Ύφαση. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 326 π.Χ. στα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας του Αλέξανδρου. Βρίσκεται στην περιοχή του Παντζάμπ (Punjab), η οποία το 1947 μοιράστηκε ανάμεσα σε Ινδία και Πακιστάν. Έτσι ουσιαστικά με το ίδιο όνομα δηλώνεται η Ομόσπονδη Πολιτεία της Ινδίας, η Παντζάμπ, με πρωτεύουσα το Τσαντιγκάρ, και η επαρχία του Πακιστάν με πρωτεύουσα την Λαχώρη. Αλεξάνδρεια η Ωπιανή ή Αλεξάνδρεια εν τη Οπιανή ή Αλεξάνδρεια η εν Ωπιανή ή Αλεξάνδρεια Οπιανή. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 326 π.Χ. και αποτέλεσε την έδρα της σατραπείας που εγκατέστησε ο Φίλιππος του Μαχάτα. Σήμερα είναι το Γκαζνί, στο Αφγανιστάν. Αλεξάνδρεια η εν Σόγδοις ή Αλεξάνδρεια η Σόγδων ή Αλεξάνδρεια η εν Σογδίοις. Πρόκειται για πόλη την οποία έκτισε ο Αλέξανδρος το 326 π.Χ. στη χώρα των Σόγδων κατά την πλεύση του Ινδού ποταμού. Κοντά στη σημερινή πόλη Τσούντρα στην Ινδία. Αλεξάνδρεια η των Μουσικάνων. Την ίδρυσε το 326 π.Χ. και οχύρωσε την ακρόπολη της, ο Κρατερός (στρατηγός), στην περιοχή της σημερινής πόλης Σοπυκκούρ, στην Ινδία. Αλεξάνδρεια παρά Σωριανοίς ή Αλεξάνδρεια η παρά Σωριανής ή Αλεξάνδρεια η Πατταληνή ή Πατάλα ή Πάταλα ή Πατάλα (λιμάνι). Φρούριο που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 325 π.Χ. κοντά στα Πάταλα. Σήμερα είναι η πόλη Μπαχμάναμπαντ, 75 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Χιντεραμπάντ. Patala=Πάταλα: στη γλώσσα των Ινδών σήμαινε δέλτα και βρισκόταν στην αρχή του δέλτα του Ινδο στην τοποθεσία μιας παλαιότερης ινδικής πόλης που ταυτίζεται με τη σημερινή Χαϋντεραμπάντ ή Χιντεραμπάντ, στο Πακιστάν. Αλεξάνδρεια Ραμβακία ή Αλεξάνδρεια η εν Ωρείταις ή Αλεξάνδρεια η εν Ωρείτας. Ιδρύθηκε από τους: Ηφαιστίων και Λεοννάτος το φθινόπωρο του 325 π.Χ. κατόπιν διαταγής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη θέση της κώμης Ραμβακία που ήταν η πρωτεύουσα της σατραπείας των Ωρειτών. Σήμερα η πόλη Μπέλα, στο Πακιστάν. Αλεξάνδρεια η εν Ώροις. Την ίδρυσε το 325 π.Χ. ο Λεοννάτος υπό τον ποταμό Ποραλί. Προς το παρόν δεν έχει ακόμη εντοπισθεί, στο Πακιστάν. Αλεξάνδρεια Λιμήν ή Αλεξάνδρου λιμένας ή Αλεξάνδρεια επί των εκβολών Ινδού ή Αλεξάνδρεια εις το Δέλτα του Ινδού. Ο Λιμένας του Αλέξανδρου είναι λιμένας στη Γεδρωσία βόρεια των εκβολών του Ινδού ποταμού. Η πόλη που ίδρυσε το 325 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος στο δέλτα αυτού του ποταμού, που ήταν μεγαλύτερο από το δέλτα του ποταμού Νείλου, πιστεύεται ότι είναι ο σημερινός λιμένας και η πόλη Καράτσι, στο Πακιστάν. Αλεξάνδρεια Νεαρτών. Πιθανόν ιδρύθηκε το 324 π.Χ. και την αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος ως Αλεξάνδρεια Νεαρτών: «Τετάρτη πόλις Νεαρτών, έθνους Ιχθυοφάγων, κατά τον περίπλουν της Ινδικής». Προς το παρόν δεν έχει ακόμη εντοπισθεί, στο Πακιστάν ή το Ιράν. Αλεξάνδρεια η εν Καρμανία ή Αλεξάνδρεια η εν Καραμανία. Αναφέρεται από τον Πλίνιο. Πιθανότατα ιδρύθηκε το 324 π.Χ. μετά την επιστροφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Ινδία στο σημείο με το οποίο συναντήθηκε με τους επικεφαλής του στόλου και του στρατού του:Νέαρχος (ναύαρχος) και Κρατερός (στρατηγός). η πόλη αυτή ιδρύθηκε από τον Αλέξανδρο και όχι από τον Σέλευκο και πρέπει να ήταν μόνιμος οικισμός. Πιθανόν οι πόλεις Κερμίν ή Τζιρόφτ και πιθανότερο το Γκολάσκερντ (Gulishkird) της περιοχή Γκαβ Κοσχί(Gav Koshi) στο Ιράν. Αλεξάνδρεια Σαλμούς, στο Ιράν. Πιθανότατα ιδρύθηκε το 324 π.Χ. μετά την επιστροφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Ινδία, στην περιοχή Σαλμούς. Σήμερα η πόλη Χορμούζ (Hormuz), στο Ιράν. Αλεξάνδρεια στον Περσικό κόλπο ή Αλεξάνδρεια η εν Σουσιανή ή Αλεξάνδρεια στη Σουσιανή. Ιδρύθηκε το 324 π.Χ. στον Περσικό κόλπο κοντά στις εκβολές του ποταμού Τίγρης. Η πόλη αναφέρεται από τον Πλίνιο. Ο Αντίοχος Ε' Ευπάτωρ, πάνω στα ερείπιά της έκτισε πόλη που την ονόμασε Αντιόχεια (η Χάρακα) ή Σπασίνου Χάραξ. Σήμερα στην περιοχή βρίσκεται η πόλη Αλ Κουρνάχ του Ιράκ. Αλεξάνδρεια στη Βαβυλώνα ή Αλεξάνδρεια η εν Βαβυλωνία. Ιδρύθηκε το 324 π.Χ. κατά την εξερεύνηση του ποταμού Ευφράτη. Σήμερα αλ Χιλλάχ (Al Hillah, Babylon Province) στην επαρχία Βαβυλώνας, περίπου 85 χιλιόμετρα (85Km), από τη Βαγδάτη, στο Ιράκ. Αλεξάνδρεια Δεκαπόλεως ή Αλεξάνδρεια - Πέλλα ή Πέλλα Δεκαπόλεως. Ο Πλίνιος (6, 27,31) αναφέρει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, πιθανόν κατά το 324π.Χ. έκτισε και πολίχνη με το όνομα Πέλλα, η οποία αποδόθηκε αποκλειστικά σε Μακεδόνες, στην αρχαία Παλαιστίνη. Πρόκειται για το σημερινό χωριό Ταμπακάτ Φαχλ (Tabaqat Fahl), στην Ιορδανία. Αλεξάνδρεια στον Ευφράτη ποταμό. Η ίδρυση της Αλεξάνδρειας αυτής το 323 π.Χ. (στην διώρυγα Πολλακόπα του ποταμού Ευφράτη), την αναφέρει ο Αρριανός, σαν συμβάν λίγο πριν τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πρόκειται για την πόλη Ισκαντερίγια (Iskanderiya) στη περιοχή της Βαγδάτης στο Ιράκ.
Πηγή:https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_(%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%86%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου