Ελληνική ιστορία και προϊστορία

Ελληνική ιστορία και προϊστορία
Ελληνική ιστορία και προϊστορία

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

Καντακουζηνοι - Η ελληνική δυναστεία που κυβερνησε την Ρουμανία για 400 χρόνια

Η οικογένεια των Καντακουζηνών (Cantacuzino) είναι παλαιά οικογένεια πριγκίπων της Βλαχίας, της Μολδαβίας και τηςΡωσίας, τα μέλη της οποίας αποτελούν κλάδο της βυζαντινής οικογένειας των Καντζακουζηνών και  είναι απόγονοι του Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Ιωάννη ΣΤ' Καντακουζηνου. Με την αρχή της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τα μέλη της δραστηριοποιήθηκαν στην Ρουμανία διατηρώντας σημαντική περιουσία και αποκτώντας πολιτικά αξιώματα. Το 1944 ο Στέφαν Καντακουζηνός εγκαταστάθηκε στη Σουηδία, οι δε απόγονοί του θεωρούνται μέλη της εκεί αριστοκρατίας.
Τα μέλη της οικογένειας ισχυρίζονται ότι υπάρχει γενεαλογική σχέση μεταξύ της βυζαντινής οικογένειας και του ρουμανικού κλάδου. Ο φαναριώτικος κλάδος των Καντακουζηνών εμφανίζεται στα τέλη του 16ου αιώνα όταν και εντοπίζεται ο Μιχαήλ Σαϊτάνογλου Καντακουζηνός. Ήταν συνηθισμένο μεταξύ των πλουσίων Ελλήνων της εποχής να ισχυρίζονται ότι απόγονοι ευγενών οίκων του βυζαντινού παρελθόντος. Ο διαπρεπής ιστορικός Στήβεν Ράνσιμαν θεωρεί ότι οι μεταγενέστεροι Καντακουζηνοί ίσως είναι η μόνη οικογένεια, των οποίων οι ισχυρισμοί ότι είναι απόγονοι της βυζαντινών αυτοκρατόρων είναι πραγματικοί αλλά σύμφωνα με τον Donald Nicol "οι ρουμάνοι ιστορικοί έχουν πραγματικά μοχθήσει στο να παρουσιάσουν ότι [..] απ' όλες τις βυζαντινές αυτοκρατορικές οικογένειες αυτή των Καντακουζηνών είναι η μόνη που μπορεί πραγματικά να υποστηρίξει ότι έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα: αλλά η σειρά της διαδοχής μετά τα μέσα του 15ου αιώνα είναι αρκετά ομιχλώδης. Η οικογένεια διαιρείται σε διάφορους κλάδους καθώς κάποια από τα μέλη της εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, την Ρουμανία, την Ρωσία και την Σουηδία ενώ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αρκετά μέλη της εγκαταστάθηκαν στην Βόρεια και Δυτική Ευρώπη. Γενάρχης του ρουμάνικου κλάδου θεωρείται ότι είναι ο τραπεζίτης Ανδρόνικος Καντακουζηνός, ο οποίος πέθανε το 1601, γιος του Μιχαήλ Σαϊτάνογλου Καντακουζηνού. Οι γιοί του τιμήθηκαν με τον τίτλο του βογιάρου δημιουργώντας παρακλάδια στη ρουμάνικη επικράτεια. Κατά τη διάρκεια της επανάστασης κάποια μέλη της εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα και συνδέθηκαν με φαναριώτικες οικογένειες. Ο Αλέξανδρος Καντακουζηνός συμμετείχε στην επανάσταση και μετά την απελευθέρωση αγόρασε τεράστιες εκτάσεις στην Αθήνα, οι οποίες κληροδοτήθηκαν στον γαμπρό του Σκαρλάτο Σούτσο. Ο γιος του, Αλέξανδρος Α. Καντακουζηνός, επέστρεψε στην Ρουμανία, όπου αναμείχθηκε με την πολιτική διατελώντας μεταξύ άλλων υπουργός εξωτερικών της Ρουμανίας. Γενικότερα τα μέλη της οικογένειας, σε όλο τον 19ο και 20ο αιώνα, κατελάμβαναν σημαντικές θέσεις στην δημόσια ζωή με αποκορύφωμα τον Γεώργιο Γρηγόριο Καντακουζηνό που έγινε πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Στην ιδιοκτησία της οικογένειας ήταν το Κάστρο των Καντακουζηνών. Το γενεαλογικό δένδρο των Καντακουζηνών της Ρουμανίας είναι το εξής : Μιχαήλ Σαϊτάνογλου Καντακουζηνός, πλούσιος άρχοντας και γενάρχης της οικογένειας των Καντακουζηνών της ύστερης περιόδου, Δημήτριος Καντακουζηνός, γιος του Μιχαήλ, Μιχαήλ Δ. Καντακουζηνός, Μέγας Βεστιάριος Μολδαβίας και γιος του Δημητρίου, Δημήτριος Καντακουζηνός, ηγεμόνας της Μολδαβίας και γιος του Μιχαήλ, Κασσάνδρα Καντακουζηνού, σύζυγος Νικολάου Μαυροκορδάτου και κόρη του Δημητρίου, Ανδρόνικος Καντακουζηνός, Μέγας Βεστιάριος Βλαχίας και γιος του Μιχαήλ, Κωνσταντίνος Α. Καντακουζηνός, Μέγας Ποστέλνικος της Βλαχίας και γιος του Ανδρόνικου, Κωνσταντίνος Κ. Καντακουζηνός, Μέγας Στόλνικος και γιος του Κωνσταντίνου, Στέφανος Καντακουζηνός, ηγεμόνας της Βλαχίας και γιος του Κωνσταντίνου, Ντραγκίτσι Καντακουζηνός, Μέγας Σπαθάριος και γιος του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Ν. Καντακουζηνός, Μέγας Παχάρνικος Βλαχίας και γιος του Νταγκίτσι, Σερμπάν Ν. Καντακουζηνός, Μέγας Βεστιάριος Βλαχίας και γιος του Νταγκίτσι, Παρβ Ν. Καντακουζηνός, Μέγας Στόλνικος Βλαχίας και γιος του Νταγκίτσι, Παρβ Π. Καντακουζηνός, Μέγας Στόλνικος Βλαχίας και γιος του Παρβ, Ιωάννης Π. Καντακουζηνός, Μέγας Παχάρνικος και γιος του Παρβ, Κωνσταντίνος Ι. Καντακουζηνός, Μέγας Παχάρνικος και γιος του Ιωάννη, Γιωργάκης Καντακουζηνός, γιος του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Γ. Κ. Καντακουζηνός, Καϊμακάμης Βλαχίας και γιος του Γιωργάκη, Άντολφ Καντακουζηνός, δικαστής και γιος του Κωνσταντίνου, Σκαρλάτος Καντακουζηνός, διπλωμάτης, ποιητής και γιος του Άντολφ, Ιωάννης Κ. Γ. Καντακουζηνός, υπουργός και γιος του Κωνσταντίνου, Ίον Καντακουζηνός, καθηγητής ιατρικής και γιος του Ιωάννη, Γρηγόριος Καντακουζηνός, γιος του Γιωργάκη, Γεώργιος Γρηγόριος Καντακουζηνός, πρωθυπουργός της Ρουμανίας και γιος του Γρηγόριου, Γρηγόριος Γ. Καντακουζηνός, δήμαρχος Βουκουρεστίου, υπουργός και γιος του Γεωργίου, Μιχαήλ Γ. Καντακουζηνός, δήμαρχος Βουκουρεστίου, υπουργός και γιος του Γεωργίου, Κονσταντίν Καντακουζηνός, αεροπόρος και γιος του Μιχαήλ, Νικόλαος Γ. Καντακουζηνός, γερουσιαστής και γιος του Γεωργίου, Ματέι Π. Καντακουζηνός, Μπάνος της Κραϊόβας, γενάρχης του κλάδου των Καντακουζηνων - Μαγκουρεάνου και γιος του Παρβ, Μιχαήλ Μ. Καντακουζηνός, Μέγας Μπάνος Μολδαβίας και γιος του Ματέι, Ρόδιος Καντακουζηνός, λοχαγός του ρωσικού στρατού και γιος του Ματέι, Ιωάννης Ρ. Καντακουζηνός, Μέγας Σπαθάριος Βλαχίας και γιος του Ρόδιου, Νικόλαος Καντακουζηνός, στρατηγός του ρωσικού στρατού και γιος του Ρόδιου, Αλεξέι Καντακουζηνός, γιος του Νικολάου, Μιχαήλ Α. Καντακουζηνός, στρατηγός, υπουργός πολέμου της Βουλγαρίας και γιος του Αλεξέι, Παρβ Καντακουζηνός, Μέγας Μπάνος, ηγέτης αντιοθωμανικού κινήματος και γιος του Ματέι, Κωνσταντίνος Μ. Καντακουζηνός, Μέγας Παχάρνικος και γιος του Ματέι, Ιωάννης Κ. Καντακουζηνός, Μέγας Βεστιάριος και γιος του Κωνσταντίνου, Νικόλαος Ι. Καντακουζηνός, Μέγας Λογοθέτης της Μολδαβίας και γιος του ΙωάννηΒασίλειος Καντακουζηνός, γιος του Νικολάου, Ματέι Β. Καντακουζηνός, δικηγόρος, πρύτανης του πανεπιστημίου του Ιάσιου και γιος του Βασιλείου, Γιώργάκης Ι. Καντακουζηνός, Μέγας Σερδάρης της Μολδαβίας και γιος του Ιωάννη, Μιχαήλ Κ. Καντακουζηνός, Μέγας Στόλνικος και γιος του Κωνσταντίνου, Σερμπάν Καντακουζηνός, ηγεμόνας της Βλαχίας και γιος του Κωνσταντίνου, Γεώργιος Σ. Καντακουζηνός, Μέγας Μπάνος της Ολτενίας και γιος του Σερμπάν, Θωμάς Καντακουζηνός, γιος του Γεωργίου, Ματέι Καντακουζηνός, γιος του Θωμά, Γιωργάκης Καντακουζηνός, γιος του Ματέι, Γεώργιος Καντακουζηνός, γιος του Γιωργάκη, Iancu Καντακουζηνός, γιος του Γεωργίου, Ιωάννης Καντακουζηνός, γιος του Iancu, Ίον Φιλότι Καντακουζηνός, ψυχίατρος, παραγωγός ταινιών και γιος του Ιωάννη, Σερμπάν Καντακουζηνός, ηθοποιός και γιος του ΊονΚωνσταντίνος Καντακουζηνός, γιος του Γιωργάκη, Γκογκου Καντακουζηνός, υπουργός και γιος του Κωνσταντίνου, Ματέι Γ. Σ. Καντακουζηνός, Μέγας Παχάρνικος Βλαχίας και γιος του Γεωργίου, Γιωργάκης Κ. Καντακουζηνός, Μέγας Σπαθάριος της Βλαχίας και γιος του Κωνσταντίνου, Ματέι Καντακουζηνός, γιος του Κωνσταντίνου, Θωμάς Μ. Καντακουζηνός, Μέγας Σπαθάριος, στρατηγός του ρωσικού στρατού και γιος του Ματέι, Γιωργάκης Καντακουζηνός, Μέγας Βεστιάριος και Σπαθάριος της Μολδαβίας και γιος του Ανδρόνικου, Τοντεράσκου Καντακουζηνός, Μέγας Βεστιάριος, γενάρχης του κλάδου των Καντακουζηνών - Ντελεάνου και γιος του Γιωργάκη, Ίλια Καντακουζηνός, Μέγας Βεστιάριος Μολδαβίας και γιος του Τοντεράσκου, Βασίλειος Καντακουζηνός, Μέγας Σπαθάριος Μολδαβίας και γιος του Τοντεράσκου, Ιονίτα Καντακουζηνός, Μέγας Λογθέτης Μολδαβίας και γιος του Τοντεράσκου, Γιωργάκης Ι. Καντακουζηνός, Μέγας Λογοθέτης Μολδαβίας και γιος του Ιονίτα, Ιονίτα Γ. Καντακουζηνός, Μέγας Λογοθέτης Μολδαβίας και γιος του Γιωργάκη, Ματέι Καντακουζηνός, Μέγας Κόμης Μολδαβίας και γιος του Γιωργάκη, Γεώργιος Καντακουζηνός, αξιωματικός του ρωσικού στρατού και γιος του Ματέι, Αλέξανδρος Καντακουζηνός, αυλάρχης του Τσάρου και γιος του Ματέι, Ελπίδα Καντακουζηνού, σύζυγος Σκαρλάτου Σούτσου και κόρη του Αλέξανδρου, Δημήτριος Α. Καντακουζηνός, γερουσιαστής και γιος του Αλέξανδρου, Αλέξανδρος Α. Καντακουζηνός, βουλευτής, υπουργός και γιος του Αλέξανδρου, Ματέι Καντακουζηνός, γιος του Αλέξανδρου, Γεώργιος Καντακουζηνός, γιος του Αλέξανδρου, Λέων Καντακουζηνός, γιος του Γεωργίου, Μπαλάσα Καντακουζηνού, πριγκίπισα και κόρη του ΛέοντοςΓιώργος Ι. Καντακουζηνός, Μέγας Λογοθέτης Μολδαβίας και γιος του Γιωργάκη, Γιωργάκης Γ. Καντακουζηνός, Μέγας Σπαθάριος Μολδαβίας, γενάρχης του κλάδου των Καντακουζηνών - Πασκάνου και γιος του Γιωργάκη, Κωνσταντίνος Γ. Καντακουζηνός, Μέγας Λογοθέτης Μολδαβίας και γιος του Γιωργάκη, Γιωργάκης Κ. Καντακουζηνός, Μέγας Λογοθέτης Μολδαβίας και γιος του Κωνσταντίνου, Δημήτριος Γ. Καντακουζηνός, Μέγας Λογοθέτης Μολδαβίας και γιος του Γιωργάκη, Κωνσταντίνος Γ. Δ. Καντακουζηνός, Μέγας Βόρνικος Μολδαβίας και γιος του Γιωργάκη, Λάσκαρης Καντακουζηνός, γιος του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Λ. Καντακουζηνός, πρόεδρος της ρουμάνικης γερουσίας και γιος του Λάσκαρη, Αλέξανδρος Λ. Καντακουζηνός, αντιπρόεδρος της ρουμάνικης γερουσίας και γιος του Λάσκαρη, Θωμάς Α. Καντακουζηνός, ανώτερος αξιωματούχος και γιος του Ανδρόνικου.
Πηγή: https://el.m.wikipedia.org/wiki/Οικογένεια_Καντακουζηνών_Ρουμανίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου