Ελληνική ιστορία και προϊστορία

Ελληνική ιστορία και προϊστορία
Ελληνική ιστορία και προϊστορία

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Ο ελληνικός πολιτισμός και η μεγαλειώδης προσφορά του στην ανθρωπότητα μέσα απο παγκόσμιας εμβέλειας ξένες προσωπικότητες

Δεν μπορεί να υπάρχει σοβαρός Ιστορικός και μελετητής της φιλοσοφίας, της θρησκείας, της τέχνης και γενικά του Πολιτισμού που να μπορεί να μειώσει την σπουδαιότητα της προσφοράς των αρχαίων Ελλήνων όχι μόνο στο δυτικό ευρωπαϊκό πολιτισμό, αλλά και στον μεσανατολικό και ακόμη και πέραν του Ατλαντικού Αμερικανικό. Στο παρόν κείμενο επιδιώκεται, έστω στοιχειωδώς να επιβεβαιώσει την παραπάνω αλήθεια, δια μέσου των σκέψεων, απόψεων και των λεχθέντων από ιστορικούς, φιλοσόφους, ποιητές και μελετητές παγκόσμιας ακτινοβολίας. Η Ιστορία, η γλώσσα και ο πολιτισμός είναι κάτι το συνεχές, χωρίζεται σε περιόδους, μόνο για πρακτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς. Η αδιάκοπη επιβίωση της ελληνικής γλώσσας, τόσο της προφορικής όσο και της γραπτής, αποτελεί απόδειξη όχι μόνο της γλωσσολογικής αλλά και της πολιτιστικής και πνευματικής συνέχειας του Ελληνικού λαού, με ρίζες βαθιές στην Αρχαία Ελλάδα. Πριν είκοσι και αιώνες ο Ρωμαίος ποιητής Οράτιος έγραφε ότι: «Η Ελλάδα κατακτηθείσα από την Ρώμη κατέκτησε τον άγριο κατακτητή της και έφερε τις τέχνες στους αγροίκους Λατίνους» (Graecia capta rerum rictorem cepit, et artist intubit agresti Latio). Βέβαια δεν χρειάζεται ν’ ανατρέξουμε στο απώτερο παρελθόν για να δούμε πώς οι Ρωμαίοι και οι λαοί της Αναγέννησης και της πρώιμης Ευρώπης αξιολογούσαν την προσφορά των αρχαίων Ελλήνων˙ Διότι! και οι ιστορικοί, οι φιλόσοφοι, οι ποιητές και γενικά οι πνευματικοί άνθρωποι των τελευταίων δύο αιώνων, κάνουν επανειλημμένες αναφορές στο χρέος των δυτικών και όχι μόνο, προς τους αρχαίους Έλληνες. Ο Βρετανός φιλόσοφος και ποιητής Percy Shelley γράφει ότι: «Είμαστε όλοι Έλληνες. Η Νομοθεσία μας, η λογοτεχνία μας, η θρησκεία μας και οι Τέχνες μας έχουν τις ρίζες τους στην Ελλάδα». Ο Γερμανός δραματουργός και Ιστορικός Johan von Schiller προχώρησε ακόμη περισσότερο, όταν έγραψε ότι: «Όλα, εκτός από την τυφλή δύναμη της φύσεως έχουν Ελληνική προέλευση». Ο κορυφαίος Αμερικανός Καθηγητής Chester G. Starr που δίδασκε μέχρι πρότινος ιστορία του αρχαίου Ελληνισμού στο Πανεπιστήμιο του Michigan γράφει: «Στο ερώτημα, γιατί είναι απαραίτητο να μαθαίνουμε για τους αρχαίους Έλληνες; η απάντηση είναι μία: Διότι αυτοί έβαλαν τα θεμέλια του Πολιτισμού μας. Ο δικός μας τρόπος σκέπτεσθαι, που ονομάζεται δυτικός πολιτισμός, βασίζεται πάνω σε πολιτικές, καλλιτεχνικές και πνευματικές αξίες οι οποίες ανάγονται, από τους καιρούς μας στην μεσαιωνική Ευρώπη, από την μεσαιωνική Ευρώπη στην Αρχαία Ρώμη και από την Ρώμη στην Ελλάδα. Πιο πίσω δεν μπορούμε να πάμε, διότι οι Έλληνες υπήρξαν οι πρωτοπόροι». Ο Αμερικανός ιστορικός Will Durant, συγγραφέας του μνημειώδους έργου «Ιστορία του Πολιτισμού» γράφει: «Αν εξαιρέσουμε την τεχνολογία, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτε στον πολιτισμό μας, που να μην έχει την προέλευσή του από την Ελλάδα. Το Σχολείο, το γυμναστήριο, η αριθμητική, η γεωμετρία, η Ιστορία, η Ρητορική, η Φυσική, η Βιολογία, η Ανατομία, η Θεραπευτική Αγωγή, η Ποίηση, η Μουσική, η Τραγωδία, η Κωμωδία, η Φιλοσοφία, η Θεογονία, η Πολιτική, η φιλανθρωπία, η Μοναρχία, η Τυραννία, η Δημοκρατία κ.λπ. όλες αυτές είναι Ελληνικές λέξεις και έννοιες, που πρωταρχικά ωρίμασαν από την πλούσια ενεργητικότητα των Ελλήνων. Για να κατανοήσουμε το χρέος μας προς τον αρχαίο Ελληνισμό, δεν είναι απλώς να επισκεφθούμε ένα μουσείο, για να θαυμάσουμε την Ελληνική τέχνη και αρχιτεκτονική, αλλά θα πρέπει να μελετήσουμε και ν’ αναλύσουμε Ελληνικές λέξεις που υπάρχουν στην αγγλική γλώσσα και σ’ άλλες Ευρωπαϊκές γλώσσες. Η Γλώσσα αντικατοπτρίζει τις ιδέες, τα προβλήματα, τις ασχολίες και τις εμπειρίες των ανθρώπων που την χρησιμοποιούν. Ένα μεγάλο ποσοστό της ορολογίας που χρησιμοποιούν οι ανθρωπιστικές επιστήμες καθώς και το 58% του Ιατρικού λεξιλογίου προέρχονται από τον Ελληνικό κόσμο των ιδεών και εμπειριών, που αποτελούν και απόδειξη της διαχρονικής επιρροής τους. Η αείμνηστος Γαλλίδα ακαδημαϊκός Jacqueline de Romilly μας λέει: «Η καλύτερη άσκηση για την ανάπτυξη της ευφυΐας είναι η μελέτη της ελληνικής γλώσσας, διότι κάθε λέξει κρύβει και μια ιδέα. Η Βρεττανή Ιστορικός Kathleen Freeman παρατηρεί ότι: «Αυτά που οι αρχαίοι Έλληνες προσέφεραν επί μια χιλιετηρίδα στο πολιτιστικό θησαυρό της ανθρωπότητας, είναι πολύ περισσότερα από όσα προσέφερε όλος μαζί ο υπόλοιπος κόσμος δια μέσου της Ιστορίας. Ιδιαίτερα στο χώρο των ιδεών, οι Έλληνες υπήρξαν μοναδικά πρωτοπόροι». Ο Κορυφαίος ευρωπαίος μελετητής του αρχαίου και Βυζαντινού Ελληνισμού Julius Moravscik, γράφει: «…Οι Έλληνες έχουν εκπολιτίσει την Ευρώπη δύο φορές, ο Παρθενώνας στην Ακρόπολη των Αθηνών αποτελεί το σύμβολο της προσφοράς της Αρχαίας Ελλάδος στον δυτικό πολιτισμό και ο Καθεδρικός. Ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, αποτελεί το σύμβολο της προσφοράς του χριστιανικού (Βυζαντινού) Ελληνισμού. Εδώ βλέπουμε ο μελετητής παρουσιάζει τον Ελληνισμό ως ολότητα, όχι μόνο, ως είναι φυσικό, αλλαγές από αιώνα σε αιώνα, αλλά και μια αδιάκοπη συνέχεια. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε, ενώ μέχρι πρότινος, όλες οι τιμές αποδίδονταν στους Έλληνες της κλασσικής Περιόδου, σήμερα είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε τις ιδέες, τα επιτεύγματα και την προσφορά των Ελλήνων των Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών χρόνων μέχρι τον 6ο μ.Χ. αιώνα και πέρα από αυτόν. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι Ιστορικοί θεωρούν τον Παρθενώνα και την Αγία Σοφία, ως τα σύμβολα που αντιπροσωπεύουν τις δύο φάσεις επιρροής των Ελλήνων στο δυτικό κόσμο. Τελειώνοντας αυτήν την συλλογική και συλλεκτική γραμματεία να επισημάνουμε ότι, ο αρχαίος Ελληνισμός δεν απετέλεσε ποτέ γεωγραφική περιοχή. Η προσφορά του στον Δυτικό Πολιτισμό προερχόταν όχι μόνο από την ευρωπαϊκή Αθήνα, αλλά και από την Μίλητο και την Έφεσο της Μ. Ασίας, από τα Στάγιρα της Μακεδονίας, από τον Ακράγαντα της Σικελίας, από την Αντιόχεια της Συρίας, μέχρι και την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Όχι! μόνο λοιπόν από την Αθήνα, αλλά και από το χριστιανικό Βυζάντιο. Λέει ο ΣΩΜΕΣΕΤ ΜΩΜ: «Υπερασπισθείτε την Ελλάδα, το έθνος στο οποίο οφείλουμε τα φώτα μας, τις επιστήμες μας, τις τέχνες μας. Η Ελλάς είναι το φως!!». Και εμείς καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ν’ αποκολληθούμε από τις ρίζες μας, τους Αρχαίους και Βυζαντινούς Έλληνες.
Τα παρακάτω λόγια που ειπώθηκαν για την ηρωική ελληνική ψυχή και διάνοια και δεν έχουν καμία σχέση και δεν αφορούν τους Έλληνες προσκυνημένους, προδότες και ξεπουλημένους που φέρουν απλά κάποιο ελληνικό όνομα. Οι σύγχρονοι εφιάλτες κυβέρνησαν και κυβερνούν τα τελευταία χρόνια την Πατρίδα μας δίνοντας γη και ύδωρ φτάνει να ανεβούν ακόμη ένα σκαλοπάτι εξουσίας. Η ελληνική ψυχή δε χάθηκε.
Υπήρχε και θα υπάρχει και όποιος κάνει το λάθος να παίξει με την Θράκη, την Μακεδονία, Την Ήπειρο, το Αιγαίο, θα δοκιμάσει για άλλη μια φορά την ηρωική ψυχή των πραγματικών Ελλήνων.
ΑΝΤ. ΠΕΓΙΕ: Ό Αλέξανδρος ήτο ό μέγιστος των Ελλήνων. Είναι δυνατόν ή Μακεδονία, ή κοιτίς του, νά μήν ήτο Ελληνική ; Έκεΐθεν ο Ελληνικός πολιτισμός εισεχώρησεν εις τήν “Ασίαν.
ΑΝΤΟΝΥ ΗΝΤΕΝ:  Ελέχθη είς Αθήνας προ 2.000 ετών, οτι το μυστικον της Ευτυχίας είναι ή Ελευθερία , και το μυστικόν της Ελευθερίας ή “Ανδρεία. Οί «Ελληνες “μέ τά ΟΧΙ των, δίδουν ζωήν νέαν εις τήν μεγάλην των αυτήν κλασσικήν παράδοσιν.
ΑΝΤΡΕ : Στρατιωτικός διοικητής του φρουρίου της Κρήτης:  Έχουν πάνω τους κάτι το μυθικό οι Κρητικοί όταν βρίσκονται μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Φαντάζουν σαν ήρωες μυθικοί. Είναι αδύνατο να μην τους θαυμάσει όποιος τους δει την ώρα εκείνη του θανάτου που είναι τόσο υπερήφανοι και τραγικοί. Μόνο και μόνο για να τους θαυμάσω πολλές φορές όταν γίνονταν εκτελέσεις έφευγα απ’ το γραφείο μου και έβγαινα στο μπαλκόνι. Τέτοια περιφρόνηση προς τον θάνατο και τόση αγάπη προς την ελευθερία δεν είδα σε κανέναν άλλο λαό.
Απομνημονεύματα Γερμανού αξιωματικού: Σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη κανείς δεν αντιστάθηκε στην τρομερή μας πολεμική δύναμη. Ο πληθυσμός έφευγε και οι στρατιωτικοί έτρεχαν να παραδοθούν. Στην Κρήτη κανείς δεν φοβόταν. Βλέπαμε ένα μαινόμενο πλήθος να μας επιτίθεται, δίχως να φοβάται τις χειροβομβίδες μας και τα επαναληπτικά μας όπλα, όσοι πατούσαμε στο χώμα ζωντανοί. Τα πάντα μας πολεμούσαν. Μόνο οι πέτρες δεν σηκώνονταν μονάχες τους για να μας κτυπούν στην Κρήτη.
Από Αγγλική εφημερίδα: Πραγματικά αξίζει να δοθεί στον λαό αυτόν κάθε βοήθεια. Οφείλει συγχαρητήρια στην Ελλάδα ο κόσμος ολόκληρος.
BOWRA G. Πρύτανης Οξφόρδης:  Οι Έλληνες είναι λαός περίπου μυθικός που κατέχει προνομιούχα θέση στην εξέλιξη του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.
ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ: Στην Ελλάδα οφείλουμε το πνεύμα μας και το σύνολο των αρετών μας.
Βιλάμοβιτς Μέλεντορφ Ούλριχ (1849-1930) Γερμανός ιστορικός ακαδημαϊκός:  Η ελληνική φυλή στέκεται ψηλότερα από κάθε άλλη, διότι έχει το προσόν να μην έπαψε ποτέ να είναι η μητέρα κάθε πολιτισμού. Το Ελληνικό Έθνος ηγεμονεύει της ανθρωπότητος.
Βέρνερ Γιαίγκερ (1888-1961) Γερμανός καθηγητής φιλολογίας: Το παν ετέθη υπό των Ελλήνων.
BECKEL: Δεν θα υπήρχε μωαμεθανικός πολιτισμός χωρίς τον Μ. Αλέξανδρο.
BLOOMFIELD: Για ό,τι οι άλλοι λαοί θεωρούν αυτονόητο οι Έλληνες έχουν το χάρισμα να απορούν.
Βίνκελμαν (1717-1786) Γερμανός καθηγητής ιδρυτής της επιστημονικής αρχαιολογίας:  Για να γίνει κανείς άνθρωπος, πρέπει πρώτα να γίνει Έλληνας.
Στην αρχαία Ελλάδα έζησαν άνθρωποι όμοιοι με τους θεούς. Για να γίνουμε αμίμητοι πρέπει να μιμηθούμε την ελληνική αρχαιότητα.
BURY Καθηγητής Πανεπιστημίου Καίμπριτζ: Οφείλουμε στους Έλληνες τα πάντα, Ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν την κριτική στα γεγονότα. Θεμελίωσαν την ιστοριογραφία, την ποίηση, τα γράμματα, την τέχνη, την φιλοσοφία, έτσι και την ιστορία.
BRUN JEAN: Οι ρίζες του δέντρου της ζωής και της γνώσης βρίσκονται στη γη της Ελλάδος.
ΒΙΣΜΑΡΚ: Θα κατακτούσαν την υφήλιο αν δεν αλληλοσπαράσσονταν. Αυτό αποδεικνύεται από την ιστορία των Ελλήνων.
ΓΙΑΝ ΣΜΑΤΣ: Η Έλληνική αντίστασις ήλλαξε τον ρούν της Ιστορίας του Β” Παγκοσμίου πολέμου.
Βόλφγκαγκ Γκαίτε (γράμμα στο γιο του Αύγουστο 5.7.1815):  Έχω συγγένεια με τους Έλληνες. Οι Έλληνες είναι συγγενείς μου, δάσκαλοί μου.  Η Ελλάδα για την ανθρωπότητα είναι ό,τι είναι η καρδιά και ο νους για τον άνθρωπο.
Τεοντόρ Μπέρτ (1852-1930) Γερμανός ιστορικός συγγραφέας καθηγ.Πανεπιστημίου: Ο ουρανός εξελληνίστηκε από τους Έλληνες πριν από τον Αριστοτέλη και πριν ακόμα συμβεί το ίδιο στη γη με τον Αλέξανδρο.
ΓΚΡΟΥΣΕ ΡΕΝΕ Γάλλος ιστορικός:  Η Ευρώπη είναι το σύνολο των χωρών κληρονόμων της Ελληνικής Παιδείας.
ΓΚΛΟΤΖ Γ.: Η ανωτερότητα των Ελλήνων οφείλεται στην ιδέα που είχαν για την πόλη. Μόνο ο ελληνικός κόσμος είναι ον πολιτικό.
Γουίλ Ντυράν Αμερικανός ιστορικός καθηγ. Πανεπ.: Όλα τα πολιτισμένα έθνη εις ό,τι αφορά τη δραστηριότητα του πνεύματος είναι αποικίες της Ελλάδας. Οι Έλληνες τα είπαν όλα. Δεν υπάρχει τίποτε καινούργιο.
Georgy Constantinovich Zhoukov (Στρατηγός του Σοβιετικού Στρατού):  Εάν οι Ρώσοι κατόρθωσαν να προβάλλουν αντίσταση στην είσοδο της Μόσχας για να σταματήσουν και να αποτρέψουν το γερμανικό χείμαρρο, το οφείλουν στους Έλληνες, οι οποίοι καθυστέρησαν τις γερμανικές μεραρχίες, την ώρα που θα μπορούσαν να μας κάνουν να γονατίσουμε.
Charles de Gaul (από ομιλία του στο γαλλικό κοινοβούλιο μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου):  Είμαι ανίκανος να δώσω το κατάλληλο εύρος της ευγνωμοσύνης που αισθάνομαι για την ηρωική αντίσταση του λαού και των ηγετών της Ελλάδας.
Διδότος Αμβρόσιος (1790-1876) Γάλλος λόγιος-φιλόλογος:  Ό,τι ωραίο έχουμε το οφείλουμε στους Έλληνες συγγραφείς.
ΔΕΒΟΓΚΕ: Οι Έλληνες, Όπου της γης κι αν εύρίσκωνται, ενθυμούνται τήν πατρίδα. Η ψυχή των ουδέποτε εκπατρίζεται.
ΔΟΥΡΟΥΪ: Η Ελλάδα ήταν και είναι το σχολείο του κόσμου.
Εντουάρντ Τάτον Λώρυ (1909-1975) Αμερικανός βιολόγος Νόμπελ Ιατρικής: Οι αρχαίοι Έλληνες πρώτοι μελέτησαν την κίνηση των πλανητών και την περιγραφή του ουρανού.
Ερρίκος Καρλ Μαρξ (1818-1883) Γερμανός φιλόσοφος, κοινωνιολόγος: Οι αξίες του Ελληνικού πολιτισμού από μια ορισμένη άποψη παραμένουν ακόμη σαν κανόνες και άφταστα πρότυπα. Ο Αριστοτέλης είναι ο γίγαντας της σκέψης. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε όλο και περισσότερο Έλληνες.
Ιπολύτ Αντόλφ Ταιν (1828-1893) Γάλλος ιστορικός, κριτικός: Ότι κατασκευάζουμε στηρίζεται στις βάσεις που έθεσαν οι αρχαίοι Έλληνες και οφείλουμε σε αυτούς τον πρώτο όροφο του οικοδομήματος και κάποιες φορές και ολόκληρη την πτέρυγά του.
If. Stone:  Tην στοιχειώδη εκπαίδευση είχαν όλοι οι αρχαίοι Έλληνες στην Αθήνα, ακόμη και πριν από το Σωκράτη και φαίνεται ο αναλφαβητισμός τότε ήταν ανύπαρκτος. Ερωτεύτηκα τους αρχαίους Έλληνες Εκεί ήταν η πρώτη κοινωνία όπου η ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης άνθισε σε μια κλίμακα άγνωστη πριν και σπάνια για τα σημερινά δεδομένα.
Ιάκωβος Μονρόε (1759-1831) Πρόεδρος ΗΠΑ:  Η μνεία και μόνο του ονόματος της Ελλάδας προκαλεί τα υψηλότερα συναισθήματα και γεμίζει την καρδιά μας με ό,τι ευγενέστερο επιδέχεται η φύση μας.
ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΙΣΤΕΓΙΕΤΑ: Τους στίχους τήν καρδιά μου αφήνω, τήν καθάρια τήν αφήνω Ελλάδα, γιά τήν πατρίδα αυτή της φαντασίας …;. «Πάθος γιά τήν Ελλάδα»
Ζαν Ζακ Ρουσσώ (1712-1778) Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας:  Ο Πλούταρχος είναι ο πρώτος που διάβασα στα παιδικά μου χρόνια και ο τελευταίος που θα διαβάσω πριν πεθάνω.
ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ Λ.: «Όταν οι Έλληνες έμάχοντο εις τον Μαραθώνα εναντίον αυτής της πνευματικώς άσυνδέτου μάζης του Πέρσου σατράπου, έμάχοντο ως λαός έχων σαφή έπίγνωσιν του δικαιώματος του προς ελεύθερον πολιτικον βίον. Ή συνείδησις της άνθρωπότητος , ώς προς την εννοιαν του πολίτου, ως Φορέως , οχι μόνον υποχρεώσεων αλλά καί δικαιωμάτων, εις τόν Μαραθώνα έγεννήθη. Ημεις οί άνθρωποι της Δύσεως ευλαβικόν πρέπει πάντοτε νά κλίνομεν γονυ εις τον τόπον αυτόν όπου έθεμελιώθη ή ανθρωπινή αξιοπρέπεια.
Ροζέ Γκαροντύ Γάλλος φιλόσοφος & ιστορικός: Όλοι οι άνθρωποι του πνεύματος στη Δύση θεωρούμε την Ελλάδα μητέρα μας. Και οι αρχαίοι Έλληνες είναι πατέρες μας.
Αυτό που χρειάζεται η Δύση είναι να ξαναγυρίσει στην αρχαία ελληνική γραμματεία.
ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΤΥ: Αυτό που χρειάζεται η Δύση είναι να ξαναγυρίσει στην αρχαία ελληνική γραμματεία.
Φαρλάν Μπέρνετ (1899-1984) Αυστραλός καθηγητής Νόμπελ Ιατρικής 1960:  Ο Έλληνας επενόησε την φιλοσοφία εξ αιτίας των εξαιρετικών διανοητικών του ικανοτήτων.
Φρειδερίκος Μιστράλ (1830-1914) Γάλλος ποιητής: Κι αν είναι νά πεθάνωμε γιά τήν “Ελλάδα, Θεία είναι ή δάφνη, μιά φορά κανείς πεθαίνει.
Μιχαήλ Γκορμπατσώφ (Ρώσος ηγέτης): Η καταγωγή μας και οι ρίζες μας είναι ελληνικές.
ELLIOT: Η ευρωπαϊκή λογοτεχνία έχει αίμα ελληνικό και λατινικό. Δεν είναι δύο συστήματα κυκλοφορίας διαφορετικά, αλλά ένα. Για μέσα από τη Ρώμη μπορεί να βρει κανείς την ελληνική μας καταγωγή.
ΕΡΕΜΠΟΥΡΓΚ ΗΛΙΑ (Ρώσος συγγραφεύς): Οφείλει πολλά στους αγώνες και τις θυσίες της Ελλάδος η Ρωσία και η Ευρώπη.
Εφημερίδα ΤΑΪΜΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ: Δεν είναι μόνο φίλος εις καιρόν ευτυχίας, αλλά πιστός σύμμαχος και εις καιρό δυστυχίας. Επομένως η οφειλή μας προς τον γενναίο και ιπποτικό λαό της Ελλάδος είναι μεγάλη.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ “GAVELCANDE”: Οι Έλληνες κατέπληξαν τον κόσμο με ένα νέο Μαραθώνα. Κανείς δεν τολμούσε να προείπη, ότι οι Έλληνες που 500 χρόνια π.Χ. είχαν ρίξει στη θάλασσα τους παντοκράτορες Πέρσες, θα επαναλάμβαναν κατά το 1940 αυτό το κατόρθωμα.
ΖΙΠΕΝ ΑΛΑΙΝ (Γάλλος πολιτικός) Η Ελλάς είναι το εκτυφλωτικό φως. Μ’ αυτήν τα σύννεφα διαλύονται, όλες οι απορίες λύνονται.
ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΗΜΕΡΑ” (7 Δεκεμβρίου 1940): Η χώρα μας, στην οποία τιμάται ιδιαιτέρως η ανδρεία, παρακολουθεί τον αγώνα των Ελλήνων στην Αλβανία με θαυμασμό. Μα συγκινεί τόσο πολύ ώστε να φωνάζουμε παραμερίζοντας κάθε άλλο άισθημα: ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ!
ΚΛΑΡΚ: Χαρακτηριστικό των Ελλήνων είναι η διορατικότης που αν συμβάδιζε με την ιδιοφυΐα τους η βιομηχανική επανάσταση θα άρχιζε χίλια χρόνια πριν τον Κολόμβο. Έτσι σήμερα δεν θα περιφερόμασταν γύρω από τη Σελήνη αλλά θα είχαμε φθάσει και σε άλλους πλανήτες.
KOLDEOW: Ένα από τα πιο επιβλητικά φαινόμενα της Ιστορίας είναι ο Αλέξανδρος ο Μέγας ένας πολιτικός που με την πρωτοτυπία του πνεύματός του προπορεύθηκε κατά πολύ της εποχής.
Μπιανσιότι Έκτωρ: Η μεγάλη φλόγα της ελληνικής τέχνης και φιλοσοφίας λάμπει πάντα στον ορίζοντα της δυτικής σκέψης και όπου κι αν βρεθούμε, ότι κι αν επιχειρήσουμε, θα μας αγγίξουν κάποιες ανταύγειες της. Χωρίς καν να το καταλάβουμε, όποια κι αν είναι η μόρφωσή μας, κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάποια εικόνα, ένα γεγονός, κάποια συζήτηση, μας φέρνουν, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, στην Ελλάδα. Είμαστε όλοι Έλληνες εν εξορία.
Μάρκος Τίλλιος Κικέρων (106-43 π.Χ.) Ρωμαίος ρήτορας, νομικός : Τίποτε πιο ανθρώπινο από την Ελλάδα, τίποτε πιο θείο. Ο Σωκράτης κατέβασε τη φιλοσοφία από τον ουρανό στη γη. Λίγο έλειψε οι Έλληνες να κάνουν στίχο ακόμη και τον πεζό λόγο.
ΕΜΑΝΝΟΥΕΛ ΚΑΝΤ: Τα μαθηματικά ως επιστήμη ξεκίνησαν από τους Έλληνες. Η άγνοια των Αιγυπτίων ως προς τα μαθηματικά και τη γεωμετρία φαίνεται από το ότι δεν μπορούσαν να υπολογίσουν το ύψος κ.λ.π.
ΚΑΙΣΛΕΡ: Οι Έλληνες μας κληροδότησαν με μια από τις ωραιότερες λέξεις. Τον ενθουσιασμό, από το εν-Θεός. Ένας Θεός μέσα μας. Μακάριος όποιος φέρει ένα Θεό μέσα του.
LIVINGSTONE RICHARD: Το σημαντικότερο που έκαναν οι Έλληνες εκτός από τη φιλοσοφία, την πολιτική σκέψη και πολλά άλλα είναι ότι ήταν ο πρώτος λαός που έθεσε το ερώτημα: “ Ποιος είναι ο σωστός τρόπος ζωής για τον άνθρωπο;”. Και έδωσαν την πιο ικανοποιητική απάντηση από όσες εδόθησαν ποτέ. Από τους άλλους λαούς οι Έλληνες ονειρεύτηκαν το όνειρο μιας άριστης ζωής. Το ρέμα του ελληνισμού ανακατεύεται με τα λασπόνερα που τα ονομάζουμε σύγχρονη σκέψη και φιλολογία. Το πιο χαρακτηριστικό γνώριμα των Ελλήνων είναι το κάλλος.
ΛΑΙΜΠΝΙΤΣ: Δεν θα θαυμάζαμε τόσο τους νεότερους σοφούς και μαθηματικούς εάν κατανοούσαμε τον Αρχιμήδη και τον Απολλώνιο.
ΛΟΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Καθ. Πανεπιστ. Πάνταβα. : Τα έργα του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους είναι πράγματι πραγματείες κοινωνιολογίας. (Αυτός που δεν ζει σε κοινωνία ή είναι Θεός ή θηρίο – Αριστοτέλης).
ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΙΑ’ (Βασιλιάς της Γαλλίας): Προνόμιο για μένα δεν είναι η διαδοχή του θρόνου αλλά το ότι μου επιτρέπεται να ζω με τους Έλληνες.
ΛΑΚΑΡΡΙΕΡ ΖΑΝ: Το ελληνικό θέατρο σημαίνει από τη γέννησή του, ένα θέαμα με την κυριολεκτική και τη μεταφορική έννοια της λέξεως, ένα νέο βλέμμα, και ασφαλώς δεν είναι τυχαίο που η εικόνα της ορχήστρας είναι πάντα μια εικόνα που θυμίζει το μάτι, που φέρνει στον νου την μεγάλη κόγχη των βλεφάρων και τον βολβό των ματιών. Η ελληνική λέξη “θέατρο” βγαίνει από το ρήμα “ θεώμαι”. Το θέατρο είναι μαζί ο χώρος όπου σε βλέπουν και όπου εσύ βλέπεις.
LOON HENDRIK VAN Ιστορικός : Νομίζω πως η άνθιση μιας πάρα πολύ υψηλής μορφής πολιτισμού είναι δυνατή τότε μόνο, όταν όλες οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, οι φυλετικές κλιματολογικές, βρεθούν κάτω από ιδανικούς όρους και αναλογίες. Αυτό συνέβη με την Ελλάδα. Η ιστορία απορεί και θαυμάζει πώς μια μικρή μεσογειακή χερσόνησος, η Ελλάς, κατάφερε μέσα σε λιγότερο από δύο αιώνες να προικίσει τον κόσμο μας με ένα τέλειο σκελετό για όλα τα πνευματικά ενδιαφέροντα!
“ΛΑΙΦ” ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (23 Δεκεμβρίου 1940)): Ενώ τους υπολόγιζαν για ένα λαό αβοήθητο και αδύνατο, κατάφεραν στους της φασιστικής Ιταλίας εισβολείς ένα τόσο ισχυρό πλήγμα, ώστε να καταλήξει σε μια εξίσου επαίσχυντη ήττα. Μετά από πόλεμο έξι εβδομάδων όχι μόνο αναχαίτισαν τους εισβολείς και συνέλαβαν 7000 Ιταλούς αιχμαλώτους, 500 αυτοκίνητα, 200 πυροβόλα, πολλά άρματα μάχης, χιλιάδες πολυβόλα και τεθωρακισμένα αυτοκίνητα, αλλά κατέκτησαν και της Ιταλικής Αλβανίας το 1/4 περίπου.
Μόσχα, ραδιοσταθμός Μόσχα, ραδιοσταθμός όταν επιτέθηκε ο Hitler στην ΕΣΣΔ.
Πολεμήσατε (οι Έλληνες) άοπλοι και νικήσατε, μικροί ενάντια σε μεγάλους. Σας οφείλουμε ευγνωμοσύνη, επειδή μας δώσατε το χρόνο να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι σας ευχαριστούμε.
Maurice Schumann: Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας 1969-1973, μέλος της γαλλικής ακαδημίας (από μήνυμα που απηύθυνε από το BBC στους υποδουλωμένους λαούς της Ευρώπης στις 28 Απριλίου 1941, ημέρα που ο Hitler κατέλαβε την Αθήνα μετά από έξι μηνών πόλεμο ενάντια στο Mussolini και έξι εβδομάδων ενάντια στο Hitler). Η Ελλάδα είναι το σύμβολο της βασανισμένης, ματωμένης, αλλά ζωντανής Ευρώπης. Δεν ήταν ποτέ μια ήττα τόσο αξιότιμη για εκείνους που την υπέστησαν.
ΜΑΚΕΝΖΥ ΚΙΝΓΚ (Πρωθυπουργός Καναδά)
Η Ελλάδα είναι η κοιτίδα του ευγενέστερου πολιτισμού που γνώρισε η ανθρωπότης. Σ’ αυτήν οφείλουμε ο,τι κάνει την ζωή ανώτερη και ωραιότερη. Όσο καιρό ήταν το μόνο Έθνος που πολεμούσαν οι ηρωικοί Έλληνες, επέτυχαν θαυμαστές νίκες με αποφασιστικότητα, υπερασπιζόμενοι το πάτριο έδαφος μόνοι.
ΜΑΞ. ΠΛΑΝΚ: Θεία μοίρα τής Ελλάδος είναι να αγωνίζεται διά θέματα παγκοσμίου σημασίας.
MEHN HENRY: Όλα τα πολιτισμένα έθνη είναι αποικίες της Ελλάδος.
Μπρούνο Σνελλ (1896-1987) Γερμανός καθηγητής Παν. Αμβούργου: Οι Έλληνες δημιούργησαν δια πρώτη φορά αυτό που ονομάζουμε σκέψη.
Χ. Μπένγκστον: Κανείς πολιτισμός δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί χωρίς το κοσμογόνο έργο του Μ. Αλεξάνδρου.
Γουλιέλμος Μύλλερ (1794-1827)Γερμανός ποιητής: Χωρίς εσένα, Ελλάδα, τι θα ήτανε ο κόσμος;
Τζώρτζ Ουέλς Μπήντλ (Αμερικανός γενετιστής βραβείο Νόμπελ ιατρική-Φυσικής 1958): Μόνο όταν γνωρίσουμε την ελληνική επιστήμη θα κατανοήσουμε το σύμπαν και τα μυστικά του.
Χένρυ Μύλερ (1891-1980) Αμερικανός συγγραφέας:  Η παλαιά Ελλάς και η σημερινή Ελλάς έχει μεγάλη σημασία για όποιον ψάχνει να βρει τον εαυτόν του. Ο καλύτερος τρόπος να ζει κανείς είναι ο ελληνικός, γιατί είναι ανθρώπινος. Με μια αίσθηση αιωνιότητας που εκφράζει το εδώ και το τώρα, γεμίζει κανείς μόνο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα με έκανε ελεύθερο και ολοκληρωμένο. Στην Ελλάδα, έχεις τη βεβαιότητα πώς ή μεγαλοφυΐα, Όχι ή μετριότης είναι ο κανόνας. Κανένας τόπος δεν έδωσε, αναλογία με τον πληθυσμό του τόσα μεγάλα πνεύματα , όσα η Ελλάς. Σ’ ένα μόνο αιώνα , αυτό το μικροσκοπικό έθνος έδωσε τουλάχιστον πεντακόσιους ανθρώπους μεγαλοφυείς ! Το πρότυπο της Ελλάδος μένει πάντα σαν αρχέτυπο του θαύματος που έδημιούργησε τό ανθρώπινο πνεύμα. « Ένας ολόκληρος λαός καθώς μαρτυρεί το έργο που πραγματοποίησε , υψώθηκε σε σημείο υπέρτατο στο παρελθόν, όπως και στο παρόν. Ήταν θαυμάσιος. Είναι πάντοτε !
Φίλπ Τόυνμπι (1916-1981) Άγγλος συγγραφέας, εκδότης: Ότι μεταδίδουν οι δυτικοί γονείς τα παιδιά τους κληρονομήθηκαν από τους Έλληνες.
Φραγκίσκος Σατωμπριάν (1786-1848) Γάλλος συγγραφέας, ακαδημαϊκός: Ελλάς, αυτό το όνομα δεν μπορεί να το προφέρει κάποιος χωρίς συγκίνηση. Ως προς εμένα, οτιδήποτε κι αν συμβεί, θα πεθάνω Έλληνας.
Franklin Roosevelt (Πρόεδρος ΗΠΑ 1933-1945): Η ηρωική προσπάθεια των Ελλήνων… Ενάντια στην επίθεση της Γερμανίας, αφού νίκησαν τόσο βροντερά τους Ιταλούς στην προσπάθειά τους να εισβάλουν στο ελληνικό χώμα, γέμισε τις καρδιές των Αμερικανών με ενθουσιασμό και κίνησε τη συμπάθειά τους. Tην 28η Οκτωβρίου 1940 στην Ελλάδα δόθηκε μια προθεσμία τριών ωρών για να αποφασίσει σχετικά με τον πόλεμο ή την ειρήνη, αλλά ακόμα κι αν δίνονταν τρεις ημέρες ή τρεις εβδομάδες ή τρία έτη, η απάντηση θα ήταν η ίδια. Οι Έλληνες δίδαξαν την αξιοπρέπεια στο πέρασμα των αιώνων. Όταν όλος ο κόσμος έχασε την ελπίδα του, οι Έλληνες τόλμησαν να αμφισβητήσουν το αήττητο του γερμανικού τέρατος, υψώνοντας απέναντί του το υπερήφανο πνεύμα της Ελευθερίας.
Φρανσουά Μωριάκ Γάλλος ακαδημαϊκός και νομπελίστας λογοτεχνίας: Η Ελλάς ξεπέρασε τον εαυτόν της και με το παράδειγμά της μας μαθαίνει να μη χάνουμε το κουράγιο μας ποτέ. Με το μαρτύριό της και τις αρετές της είναι σήμερα από κάθε άλλη φορά πιο μεγάλη στην πανένδοξη ιστορία της.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Φρειδερίκος Βίλχελμ Νίτσε): Δεν υπάρχει λαός στον κόσμο ο οποίος να έχει προσφέρει τόσα στην ανθρωπότητα όσα ο ελληνικός και να έχει καταπολεμηθεί τόσο πολύ, από τόσο πολλούς λαούς, οι οποίοι δεν προσέφεραν τίποτα σε αυτήν. Αποδεδειγμένα σε κάθε περίοδο της εξέλιξής του ο δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός προσπάθησε να απελευθερώσει τον εαυτό του από τους Έλληνες. Η προσπάθεια αυτή είναι διαποτισμένη με βαθύτατη δυσαρέσκεια, διότι οτιδήποτε κι αν δημιουργούσαν, φαινομενικά πρωτότυπο και άξιο θαυμασμού, έχανε χρώμα και ζωή στη σύγκρισή του με το ελληνικό μοντέλο, συρρικνωνόταν, κατέληγε να μοιάζει με φθηνό αντίγραφο, με καρικατούρα. Έτσι ξανά και ξανά μια οργή ποτισμένη με μίσος ξεσπάει εναντίον των Ελλήνων, εναντίον αυτού του μικρού και αλαζονικού έθνους, που είχε το νεύρο να ονομάσει βαρβαρικά ότι δεν είχε δημιουργηθεί στο έδαφός του. Κανένας από τους επανεμφανιζόμενους εχθρούς τους δεν είχε την τύχη να ανακαλύψει το κώνειο, με το οποίο θα μπορούσαμε μια για πάντα να απαλλαγούμε απ’ αυτούς. Όλα τα δηλητήρια του φθόνου, της ύβρεως, του μίσους έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή να διαταράξουν την υπέροχη ομορφιά τους.
Έτσι, οι άνθρωποι συνεχίζουν να νιώθουν ντροπή και φόβο απέναντι στους Έλληνες.
Βέβαια, πού και πού, κάποιος εμφανίζεται που αναγνωρίζει ακέραιη την αλήθεια, την αλήθεια που διδάσκει ότι οι Έλληνες είναι οι ηνίοχοι κάθε επερχόμενου πολιτισμούκαι σχεδόν πάντα τόσο τα άρματα όσο και τα άλογα των επερχόμενων πολιτισμών είναι πολύ χαμηλής ποιότητας σε σχέση με τους ηνίοχους, οι οποίοι τελικά αθλούνταιοδηγώντας το άρμα στην άβυσσο, την οποία αυτοί ξεπερνούν με αχίλλειο πήδημα. Η φιλοσοφική δύναμη των Ελλήνων φιλοσόφων είχε αναπτυχθεί με τόση πληρότητα, ώστε ανακάλυψαν τους κυριότερους τύπους του φιλοσοφικού πνεύματος και οι μεταγενέστερες γενεές δεν πρόσθεσαν τίποτε το ουσιαστικό.
Ο Ηράκλειτος είναι η πηγή του φωτός. Οι Έλληνες είναι αληθινά υγιής λαός. Δικαίωσαν τη φιλοσοφία επειδή είναι οι μόνοι που φιλοσόφησαν περισσότερο από κάθε άλλο λαό. Η ελληνική φυλή είναι η τελειότερη, η ωραιότερη, η γοητευτικότερη από όλες τις άλλες φυλές. Όταν αναφέρεται κανείς σε μια τόσο θαυμάσια ιδανικοποιημένη κοινωνία φιλοσόφων, του Θαλού, του Αναξίμανδρου, του Ηρακλείτου, του Παρμενίδου, το Αναξαγόρου, του Εμπεδοκλέους, του Δημόκριτου, του Σωκράτους, κάθε λαός γεμίζει ντροπή.
Φρίντριχ Σίλερ Γερμανός συγγραφέας και ποιητής(1759-1805): «Καταραμένε Έλληνα! Όπου να γυρίσω την σκέψη μου, όπου και να στρέψω την ψυχή μου, μπροστά μου σε βλέπω, σε βρίσκω. Τέχνη λαχταρώ, Ποίηση, Θέατρο, Αρχιτεκτονική, εσύ μπροστά πρώτος και αξεπέραστος. Επιστήμη αναζητώ, Μαθηματικά, Φιλοσοφία, Ιατρική, κορυφαίος και…ανυπέρβλητος. Για Δημοκρατία διψώ, Ισονομία και Ισότητα εσύ μπροστά μου ασυναγώνιστος και ανεπισκίαστος. Καταραμένε Έλληνα, καταραμένη γνώση….. Γιατί να σε αγγίξω; Για να αισθανθώ πόσο μικρός είμαι, ασήμαντος, μηδαμινός; Γιατί δεν με αφήνεις στην δυστυχία μου και στην ανεμελιά μου;»
ΝΤΕ ΓΚΩΛ (Πρόεδρος Γαλλίας): Αναμφισβήτητα δικαιώματα δημιουργούν στην Ελλάδα ο αγών και τα κατορθώματά της.
ΟΡΑΤΙΟΣ: Η Ελλάς καταληφθείσα, τον άγριον νικητήν κατέκτησε και τις τέχνες εισήγαγε εις το αγροίκον Λάτιον.
Βλάσιος Πασκάλ (1623-1662) Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός: Εκτός από τις τυφλές δυνάμεις της φύσεως κάθε τι άλλο που ξεχωρίζει μέσα στον ανθρώπινο πολιτισμό έχει ελληνική και μόνο προέλευση. Οι νεώτεροι δεν μπορούν να τους φτάσουν στο κάλλος, αλλά μπορούν να αποφεύγουν τις ατέλειές τους. Οι αρχαίοι Έλληνες είναι οι αριστοκράτες της ιστορίας.
Παντίτ Νεχρού (1889-1964) πρωθυπουργός Ινδίας: Η Ευρώπη είναι θυγατέρα της Ελλάδας.
ΠΡΕΛΟ ΜΑΡΣΕΛ: Οι Έλληνες είναι οι δημιουργοί της πολιτικής και της πολιτειολογίας ταυτόχρονα.
Τόμας Πίκοκ:  Εκεί όπου οι Έλληνες είχαν μέτρο, ποίηση και καθετή που γοητεύει και κοσμεί την ανθρωπότητα εμείς έχουμε χυδαιότητα.
Παρομοιώδης λατινική φράση:  Κινούμαστε με την πνοή του ελληνικού πνεύματος.
ΡΕΝΑΡ ΕΡΝΕΣΤΟ: Το ελληνικό θαύμα είναι ένα γεγονός που συνέβη μια φορά που δεν θα δούμε ούτε είδαμε αλλού. Αυτά που έσπειρε όμως θα διαρκέσουν επ’ άπειρω.
RABELAIS (Συγγραφέας): Μορφωμένοι λέγονται αυτοί που μελετούν τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς.
Ρισπέν Ζαν (Γάλλος λογοτέχνης, δραματουργός και θεατρικός συγγραφέας): 1. Γκρεμίστε όλη την Ελλάδα σε βάθος 100 μέτρων. 2. Αδειάστε όλα τα μουσεία σας, από όλον τον κόσμο. 3. Γκρεμίστε κάθε τι Ελληνικό από όλο τον πλανήτη… Έπειτα σβήστε την Ελληνική γλώσσα από παντού. 1. Από την ιατρική σας, την φαρμακευτική σας. 2. Από τα μαθηματικά σας (γεωμετρία, άλγεβρα) 3. Από την φυσική σας, χημεία 4. Από την αστρονομική σας 5. Από την πολιτική σας 6. Από την καθημερινότητα σας. Διαγράψτε τα μαθηματικά, διαγράψτε κάθε σχήμα, κάντε το τρίγωνο-οκτάγωνο, την ευθεία-καμπύλη, σβήστε την γεωμετρία από τα κτίρια σας, τους δρόμους σας, τα παιχνίδια σας, τα αμάξια σας, σβήστε την ονομασία κάθε ασθένειας και κάθε φαρμάκου, διαγράψτε την δημοκρατία και την πολιτική, διαγράψτε την βαρύτητα και φέρτε το πάνω κάτω, αλλάξτε τους δορυφόρους σας να έχουν τετράγωνη τροχιά, αλλάξτε όλα τα βιβλία σας (γιατί παντού θα υπάρχει και έστω μια ελληνική λέξη), σβήστε από την καθημερινότητα σας κάθε ελληνική λέξη, αλλάξτε τα ευαγγέλια, αλλάξτε το όνομα του Χριστού που και αυτό βγαίνει από τα Ελληνικά και σημαίνει αυτός που έχει το χρίσμα, αλλάξτε και το σχήμα κάθε ναού (να μην έχει την ελληνική γεωμετρία), σβήστε τον Μέγα Αλέξανδρο, σβήστε όλους τους Μυθικούς και Ιστορικούς ήρωες, αλλάξτε την παιδεία σας, αλλάξτε το όνομα της ιστορίας, αλλάξτε τα ονόματα στα πανεπιστήμια σας, αλλάξτε τον τρόπο γραφής σας, χρησιμοποιήστε τον αραβικό, διαγράψτε την φιλοσοφία, διαγράψτε, διαγράψτε, διαγράψτε. Θα πείτε «δεν γίνεται». Σωστά, δεν γίνεται γιατί μετά δεν θα μπορείτε να στεριώσετε ούτε μία πρόταση! Δεν γίνεται να σβήσει η Ελλάδα, ο Έλληνας, η προσφορά του πάνω σε αυτόν τον πλανήτη… Η τελευταία λέξη της γης, όταν θα αφήνει την τελευταία της πνοή, θα είναι ΕΛΛΑΣ! Η πρόκληση πάντως ισχύει.
Πέρσυ Σέλλεϋ (1792-1822) μέγιστος Άγγλος ποιητής: Ο ανθρώπινος τύπος και το ανθρώπινο πνεύμα έφτασαν στην τελειότητα τους στην Ελλάδα. Όλες οι Καλές Τέχνες, οι νόμοι, η θρησκεία, κλπ είναι επιτεύγματα των Ελλήνων. Όλοι ήμαστε Έλληνες.
Pene Puaux (Γάλλος διανοητής, δημοσιογράφος, συγγραφέας): Η γοητεία της Ελλάδος είναι ακατανίκητη στην αναπόληση του πλουσιοτέρου σε ομορφιά, ποίηση και φιλοσοφία πολιτισμού που υπήρξε ποτέ. Η μοναδική θεραπεία, για την κρίση που περνάει σήμερα ο πολιτισμός, είναι η επιστροφή στην Ελλάδα.
Ρομαίν Ρολλάν (1866-1944) Γάλλος ιστορικός συγγραφέας:  Οι αρχαίοι Έλληνες θέλησαν να αγκαλιάσουν όλες τις δυνάμεις της ψυχής και της σκέψης και να καταστήσουν καλύτερους τους ανθρώπους.
Κόλιν Ρένφριου (Άγγλος καθ. Καίμπριτζ):  Τα νιάτα του κόσμου είναι ο ελληνικός λαός.
Sir Robert Anthony Eden (Υπουργός Πολέμου και Εξωτερικού της Μεγάλης Βρετανίας 1940-1945, Πρωθυπουργός της Μεγ. Βρετανίας 1955-1957):  Ανεξάρτητα από αυτό που οι μελλοντικοί ιστορικοί θα πουν, αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα, είναι ότι η Ελλάδα έδωσε στο Mussolini ένα αξέχαστο μάθημα, ότι ήταν το κίνητρο για την επανάσταση στη Γιουγκοσλαβία, ότι κράτησε τους Γερμανούς στην ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη για έξι εβδομάδες, ότι ανέτρεψε τη χρονολογική σειρά όλων των σχεδίων της γερμανικής Ανώτατης Διοίκησης και έφερε έτσι μια γενική αντιστροφή ολόκληρης της πορείας του πολέμου και νικήσαμε.
Sir Harold Leofric George Alexander (Βρετανός Στρατηγός στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παράφραση από μια ομιλία του στο βρετανικό κοινοβούλιο στις 28 Οκτωβρίου 1941):
Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι η Ελλάδα ανέτρεψε τα σχέδια της Γερμανίας στην ολότητά τους και την ανάγκασε να αναβάλει την επίθεση στη Ρωσία για έξι εβδομάδες. Αναρωτιώμαστε ποια θα ήταν η θέση της Σοβιετικής Ένωσης χωρίς την Ελλάδα.
SEABORG:  Ποτέ δεν είχαμε μεγαλύτερη ανάγκη της ανθρωπιστικής παιδείας και του βάλσαμου της τέχνης έτσι όπως τα καλλιέργησαν και τα ανύψωσαν οι Έλληνες.
SCHUBART W.:  Ελληνικός πολιτισμός σημαίνει ολοκλήρωση του ελληνικού πνεύματος και μετατροπή αυτού σε παγκόσμιο φαινόμενο.
ΣΩ ΜΠΕΡΝΑΡ ΤΖΩΡΤΖ: Το σπίτι που στη βιβλιοθήκη του δεν έχει έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων είναι ένα σπίτι δίχως φως.
ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΜΩΜΕ: Υπερασπισθήτε την Ελλάδα το έθνος στό οπόιο οφείλομεν τα φώτα μας, τάς έπιστήμας μας, τάς τέχνας μας και όλας τας αρετάς μας. Η Έλλάς είναι φώς!
SARTON: Οι αρχαίοι Έλληνες πρώτοι ασχολήθηκαν με την αστρονομία και την ανήγαγαν σε επιστήμη.
SAGAN CH. (Καθηγητής στο Cornell University U.S.A.): Ο φιλελευθερισμός, ο σοσιαλισμός, η θρησκεία κ.λ.π. προσπάθησαν να βρουν διέξοδο στα περίπλοκα προβλήματα του ανθρώπου με διάφορες φιλοσοφικές πρακτικές και θεωρίες. Η καλύτερη όμως, πιο βέβαιη πιο σίγουρη για επιτυχία διέξοδος σ’ αυτά είναι ο Αρχαιοελληνικός πολιτισμός, οι νόμοι, οι αρχές, ο ορθολογισμός, η μέθοδος έρευνας που τον διέπουν. Να εξιδανικεύσουμε ό,τι καλύτερο έδωσε ο πολιτισμός αυτός, να παραδειγματιστούμε από αυτόν και να τον καταστήσουμε πρότυπο θεωρίας και εφαρμογής στην παγκόσμια κοινότητα.
Λέων Νικολάϊεβιτς Τολστόι (1828-1910) Ρώσος συγγραφέας: Δεν υφίσταται παιδεία χωρίς ελληνική γραμματεία.
Joseph Stalin: Λυπάμαι επειδή γερνώ και δεν θα ζήσω πολύ για να ευχαριστήσω τους Έλληνες, των οποίων η αντίσταση ήταν αποφασιστική για το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Τζ. Στόμπαρτ (Άγγλος καθηγητής Παν. Ιστορικός): Σήμερα ο κόσμος ζει με την κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας.
ΤΑΤΟΝ: Οι αρχαίοι Έλληνες πρώτοι μελέτησαν την κίνηση των πλανητών και την περιγραφή του ουρανού.
Χ. Γ. Όντεν: Δεν θα είχαμε αποκτήσει πλήρη συνείδηση, δεν θα είχαμε γίνει πλήρως άνθρωποι, αν δεν είχε υπάρξει ποτέ ο ελληνικός πολιτισμός.
Winston Churchill: Αλίμονό μας αν οι Έλληνες αποκτήσουν ενότητα και μόρφωση. Μέχρι τώρα συνηθίζαμε να λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες. Τώρα θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Η Ελλάς θα πάρει όλα όσα της ανήκουν, και θα ζήσει υπερήφανη και ηρωικά μέσα στους νικητές, μετά την τελική νίκη και λύτρωση. Η λέξη ηρωισμός φοβάμαι ότι δεν αποδίδει στο ελάχιστο τις πράξεις αυτοθυσίας των Ελλήνων, οι οποίες ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για τη νικηφόρα έκβαση της κοινής προσπάθειας των εθνών, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, για την ανθρώπινη ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Εάν δεν ήταν η ανδρεία των Ελλήνων και το θάρρος τους, η έκβαση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου θα ήταν ακαθόριστη.
EGON FRIEDELL: Οι Έλληνες σε πολλούς τομείς εδημιούργησαν διαχρονικά πρότυπα, και γι’ αυτό θα έπρεπε να τους θεωρήσει κανείς ως τον υγιέστερο πνευματικά λαό του κόσμου.
Αδόλφος Χίτλερ: Στη γερμανική γη είχα μπροστά μου το υπέροχο ελληνικό στοιχείο. Και μόνο η αρχιτεκτονική, σου γεννούσε σεβασμό. Η ομορφιά κατά τους αρχαίους Έλληνες είναι η συζυγία της πιο λαμπρής καλλονής με την ευγένεια της ψυχής και με την πνευματική έκλαμψη. Ο ανθρώπινος πολιτισμός είναι δημιούργημα του Ελληνικού πνεύματος. Χάριν της ιστορικής αλήθειας πρέπει να επιβεβαιώσω ότι μόνο οι Έλληνες, απ’ όλους τους αντιπάλους που μας αντιμετώπισαν, πολέμησαν με το μεγαλύτερο θάρρος και περισσότερο αψήφισαν το θάνατο.
DURANT WKC.:Οτιδήποτε αιωνόβιο προέρχεται από την Ελλάδα: γυμναστήριο σχολεία, γεωμετρία, ιστορία, αριθμητική, ρητορική, φυσική, βιολογία, κωμωδία, ηθική, πολιτική, θεολογία, ιδεαλισμός, φιλανθρωπία, κυνισμός, τυραννία, αριστοκρατία, δημοκρατία, πλουτοκρατία. Σε όλες τις γλώσσες του κόσμου υπάρχουν ελληνικές λέξεις. Ο Ελληνικός πολιτισμός φώτιζε και φώτιζε τον δικό μας πολιτισμό. Η Ελλάς είναι η ζωντανή βάση του πολιτισμού του σύγχρονου κόσμου.
RICHARD WAGNER: Η δική μας τέχνη ήταν ένα απλό καλλιτεχνικό επάγγελμα σε αντίθεση με την ελληνική δημόσια τέχνη η οποία υπήρξε πράγματι τέχνη. Η σύγχρονη τέχνη μας στην αλυσίδα της καλλιτεχνικής εξελίξεως ολόκληρης της Ευρώπης δεν είναι παρά μονάχα ένας κρίκος, η οποία έχει ως αφετηρία της τους Έλληνες. Το ελληνικό πνεύμα όπως εκδηλώθηκε στο απόγειό του στο πολίτευμα και την τέχνη, βρήκε την πιο ταιριαστή έκφρασή του στον Απόλλωνα (θεός του Φωτός και της Μουσικής), τον ουσιαστικό κυρίαρχο και εθνικό Θεό των ελληνικών φυλών και τοποθέτησε το ωραίο, δυνατό και ελεύθερο άνθρωπο στην κορυφή της θρησκευτικής συνειδήσεως. Δίχως να παραδεχθούμε την συνάφειά της με την τέχνη των Ελλήνων, δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα στην μελέτη της τέχνης.
Χόρχε Λουίς Μπόργκες (1899-1986) (μέγας Αργεντινός ποιητής-συγγραφέας): Όλοι οι πολίτες του κόσμου είναι ολίγον Έλληνες. Όλη η Δύση είναι Ελλάδα. Όλοι οι Δυτικοί είναι Έλληνες σε εξορία.  
Πηγή: http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2015/06/blog-post_540.html
http://www.elzoni.gr/html/ent/961/ent.64961.asp


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου