Ελληνική ιστορία και προϊστορία

Ελληνική ιστορία και προϊστορία
Ελληνική ιστορία και προϊστορία

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

Ευαγγελιστης Λουκας - Ο Ελληνας γιατρος απο την Αντιοχεια που εγραψε την Ιστορια του Χριστου

Ο Λουκάς ήταν Χριστιανός του 1ου αιώνα μ.Χ.και συγγραφέας του ομωνὐμου Ευαγγελίουκαι των Πράξεων των Αποστόλων, βιβλία τα οποία περιλαμβάνονται στην Αγία Γραφή. Ο Λουκάς ήταν ιατρός, πιθανότατα ελληνικής καταγωγής. Έγινε χριστιανόςπροερχόμενος από τους  Εθνικούς. Υπήρξε στενός συνεργάτης του Παύλου και τον συνόδεψε σε πολλές από τις περιοδείες του. Σύμφωνα με κάποιες παραδόσεις κήρυξε στηΝότια Ευρώπη και μαρτύρησε στην Ελλάδα. Δεν είναι γνωστά με ακρίβεια τα γεγονότα της ζωής του Λουκά μετά το μαρτύριο τουΠαύλου. Είναι πιθανό ότι λόγω του διωγμού των χριστιανών, θα πρέπει να εγκατέλειψε τη Ρώμη. Σύμφωνα με τον Γρηγόριο Ναζιανζηνό, ο Λουκάς συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων μαρτύρων της Εκκλησίας. Κατά τον Νικηφόρο Κάλλιστο, ο Λουκάς υπέστη μαρτυρικό θάνατο, αφού τον κρέμασαν σε μία ελιά στην Έφεσο σε ηλικία 80 ετών, ενώ σύμφωνα με τον Ιερώνυμο πέθανε στη Θήβα τηςΒοιωτίας σε ηλικία 84 ετών. Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 18 Οκτωβρίου. Θεωρείται επίσης άγιος από την Καθολική, την Λουθηρανική, την Αγγλικανική και μερικές ακόμα Προτεσταντικές εκκλησίες. Το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον είναι ένα από τα 4 πρώτα βιβλία του Κανόνα της Καινής Διαθήκης(και ένα εκ των τριών Συνοπτικών Ευαγγελιών), του 2ου μέρους δηλ. της χριστιανικής Αγίας Γραφής το οποίο κατέγραψε ο εξ Αντιοχείας της Συρίας, γιατρός και στενός συνεργάτης τουαποστόλου ΠαύλουΛουκάς. Ο ευαγγελιστής Λουκάς, χωρίς προηγουμένως να γίνει προσήλυτος Ιουδαίος, προσχώρησε στο Χριστιανισμό και είναι ο μόνος από τους ευαγγελιστές που ήταν εθνικός στην καταγωγή όπως φαίνεται από το γεγονός ότι δεν μνημονεύεται από τον απόστολο Παύλο (Κολ. 4:11) μεταξύ των μαθητών και ακολούθων του οι οποίοι προέρχονταν από την περιτομή (ήταν δηλ.Εβραίοι), καθώς και από την προέλευση του ονόματος του Λουκάς, που αποτελεί σύντμηση του λατινικού Λουκιανός ή Λούκιος. Ασκούσε το επάγγελμα του γιατρού και με εξαίρεση τον Παύλο, ήταν ο μόνος από τους πρώτους κήρυκες του Ευαγγελίου, που είχε επιστημονική κατάρτιση. Μάλιστα, την εποχή του Λουκά, το ρωμαϊκό κράτος απαιτούσε από τους ασκούντες την ιατρική να έχουν γνώσεις οι οποίες εξετάζονταν από σύλλογο ανώτερων αρχιάτρων σε κάθε πόλη ενώ όσοι από τους γιατρούς γίνονταν δεκτοί παρέμεναν για καιρό υπό επιτήρηση και καθοδήγηση. Ήταν κάτοχος της ελληνιστικής παιδείας και γνώστης της ιστορικής μεθόδου της εποχής του με ευχέρεια χρήσης της Ελληνιστικής Κοινής. Ο Λουκάς ήταν συνοδός και συνεργάτης του αποστόλου Παύλου από τη δεύτερη ακόμη αποστολική περιοδεία του όπως φαίνεται από τα λεγόμενα ημείς εδάφια των Πράξεων των Αποστόλων. Τόσο στο ευαγγέλιο του Λουκά, όσο και στις Πράξεις των Αποστόλων, τονίζεται η ιστορική δράση της εκκλησίας. Χωρίς να απουσιάζει η αναμονή των εσχάτων, παρουσιάζεται περισσότερο η δράση του Αγίου Πνεύματος στο παρόν:λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τουῦ Αγίου Πνεύματος ἐφ’ ὑμᾶς και ἔεσεσθέ μοι μάρτυρες [...] ἕως εσχάτου της γης (Πράξ. 1:8)Ο Λουκάς προσπαθεί να δώσει με ακρίβεια την ιστορική τοποθέτησης των γεγονότων. Π.χ. η σύλληψη του Ιησού αποφασίζεται να γίνει "άτερ όχλου" (Λουκ. 22:6), οι μαθητές που έστειλε ο Ιησούς για την προετοιμασία του πασχάλιου δείπνου αναφέρονται ονομαστικά και είναι οι Πέτρος και Ιωάννης (Λουκ. 22:8), ο Ιησούς πέμπεται από τον Πιλάτο στον Ηρώδη τον Αντίπα (Λουκ. 23:6-16), το σκοτάδι κατά τη σταύρωση εξηγείται ότι οφείλεται σε φαινόμενο που σχετίζεται με την απόκρυψη του ηλίου (Λουκ. 23:44) κ.ά.Παρουσιάζει τη ζωή του Ιησού κάτω από το πρίσμα της Ανάστασης και ανύψωσης του Χριστού και χρησιμοποιεί συχνά αντί του "Ιησούς" ή και μαζί με αυτό, τον χριστολογικό όρο"Κύριος" (Λουκ. 7:13, 12:42, 13:15, 17:5, 18:6, 19:8 κ.ά.)Στο ευαγγέλιό του ο Λουκάς διασώζει πολλούς ύμνους και προσευχές ακόμα και σε σημεία της διήγησης, που οι άλλοι δύο Συνοπτικοί δεν αναφέρουν τίποτε σχετικό όπως π.χ. πριν από την εκλογή των δώδεκα (Λουκ. 6:12), πριν από την ομολογία του Πέτρου (Λουκ. 9:18), κατά την επιστροφή των μαθητών από την περιοδεία (Λουκ. 10:21) ενώ καταγράφει ύμνους όπως οι «Δόξα εν ύψίστοις Θεώ», «μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον», «Νυν απολύεις τον δούλόν σου» κ.ά.Στο ευαγγέλιο κυριαρχεί ατμόσφαιρα χαράς που είναι εμφανής κατά τη γέννηση του Ιωάννη, στον ευαγγελισμό της Θεοτόκου, στον ευαγγελισμό των ποιμένων, στην είσοδο των μαθητών στην Ιερουσαλήμ και αλλού.Από φιλολογική άποψη, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον διαφέρει από τα δύο άλλα συνοπτικά. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Λουκάς δεν είναι εκείνη της κλασσικής αρχαιότητας, αλλά η λόγια γλώσσα της ελληνιστικής εποχής. Από γλωσσικής πλευράς, τα έργα του Λουκά ανήκουν στα ωραιότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης καθώς παρουσιάζουν σπανία ρητορικότητα και εκφραστικότητα και η σύγκριση των παράλληλων περικοπών των άλλων ευαγγελίων, φανερώνει την υπεροχή της γλώσσας του Λουκά: Χρησιμοποιεί τις λέξεις  ωκλινίδιον και κλίνη αντί του κράβατος, τη λέξη κονιορτός αντίχους, και εξελληνίζει τις αραμαϊκές και λατινικές λέξεις του Μάρκου όπως με τη λέξη κύριεαντί ραββουνί, την έκφραση έχει αληθώς ή επ' αληθείας αντί αμήν, τη λέξη  εκατοντάρχης αντί  κεντυρίων  κ.ά.Χρησιμοποιεί προτάσεις με μετοχές ή συνδέει τις προτάσεις με τα "δε", "γαρ", "ουν". Αντικαθιστά άλλωστε 26 φορές το "και" του Μάρκου με το "δε".Χρησιμοποιεί κάποιες φορές την ευκτική, το ρήμα "είναι" με δοτική για να δηλώσει κατοχή και την αντωνυμία "τις".Σε ένα πλήθος 151 ιστορικών ενεστώτων σε ύφος λαϊκό του Μάρκου, μόνο ένας συναντάται σε παράλληλο χωρίο του Λουκά (8:49).Εκτός του ότι ο Λουκάς γνώριζε άριστα την ελληνική γλώσσα, επιπλέον, αποδεικνύει την επίδραση της γλώσσας της μετάφρασης των Ο' στα έργα του, ένα γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο έζησε ο Ιησούς και οι πρώτοι χριστιανοί, που χρησιμοποιούσαν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης στη λατρεία τους.Η ποικιλία των γλωσσικών εκφράσεων δειχνει το σεβασμό του ευαγγελιστή προς τις πηγές του, τις οποίες χρησιμοποιεί χωρίς να αλλοιώνει το φιλολογικό ύφος τους.
Πηγη: https://el.m.wikipedia.org/wiki/Ευαγγελιστής_Λουκάς
https://el.m.wikipedia.org/wiki/Κατά_Λουκάν_Ευαγγέλιον#.CE.8E.CF.86.CE.BF.CF.82_.CE.BA.CE.B1.CE.B9_.CE.B3.CE.BB.CF.8E.CF.83.CF.83.CE.B1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου